Czy warto ubezpieczyć się na życie, zaciągając kredyt hipoteczny?

2012-12-20
Zaciągając kredyt hipoteczny, zwykle staramy się znaleźć jak najlepszą i najtańszą ofertę. Jest to zupełnie zrozumiałe. Zaciągamy zobowiązanie na lata. Często szukając tej najtańszej oferty, z góry odmawiamy skorzystania z dodatkowych propozycji, jakie przedstawiają nam banki - głównie z dodatkowych ubezpieczeń, które podnoszą koszty kredytu.

Warto się zastanowić...

Warto jednak zastanowić się, czy minimalizując koszty, nie wystawiamy siebie i swojej rodziny na niepotrzebne ryzyko. Kredyty hipoteczne, ze względu na wysoką kwotę, są rozkładane na wiele lat. W momencie składania wniosku kredytowego optymistycznie zakładamy, że przez cały ten czas będziemy pracowali, żyli w dobrym zdrowiu i bez problemu spłacali raty.

Oczywiście nie namawiam do nastawiania się na najgorsze i życia w strachu przed wypadkiem czy chorobą. Warto jednak zapewnić sobie spokój i zabezpieczenie przed konsekwencjami finansowymi niespodziewanych zdarzeń - w postaci ubezpieczenia na życie i dodatkowo od trwałej utraty zdolności do pracy. Takie ubezpieczenia są oferowane przez część banków łącznie z ofertą kredytów hipotecznych. W niektórych bankach ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe dla wszystkich klientów, w innych tylko dla wybranej grupy, a jeszcze inne w ogóle ich nie wymagają, ani nie oferują. Namawiam jednak, aby każda osoba zaciągająca kredyt hipoteczny zastanowiła się i dokonała świadomego wyboru, czy chce się ubezpieczyć, czy nie, niezależnie od oferty banku, w którym bierze kredyt.

Przed czym zabezpiecza nas ubezpieczenie na życie?

Przede wszystkim zabezpiecza przed utratą płynności finansowej w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Dla przykładu przeanalizujmy sytuację rodziny z dzieckiem, która kupuje mieszkanie na kredyt w kwocie 200 000 zł. W przypadku śmierci jednego z małżonków, drugie zostaje w żałobie, z jedną pensją i dużym kredytem. Jeśli pensja takiej osoby jest zbyt niska, aby spłacać kredyt, rodzinie grozi niestety utrata mieszkania. Jeszcze trudniejsza byłaby sytuacja, gdyby zmarła osoba była jedynym żywicielem rodziny (tj. jako jedyna pracowała i osiągała dochody). Zostawiłaby wówczas rodzinę bez środków do życia i bez możliwości spłaty kredytu.

Do zabezpieczenia rodziny przed taką sytuacją służy ubezpieczenie na życie. Jeśli wydarzy się nieszczęście w postaci śmierci kredytobiorcy - ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, za pomocą którego będzie można spłacić kredyt lub jego część, nie wpadając w kłopoty finansowe i nie tracąc mieszkania.

Taką samą funkcję spełnia ubezpieczenie na życie i od trwałej niezdolności do pracy w sytuacji, gdy jedno z małżonków np. ciężko zachoruje i nie będzie w stanie dłużej pracować i osiągać odpowiednich dochodów. Przy ubezpieczeniach powiązanych z kredytem hipotecznym ubezpieczyciel spłaci kredyt za klienta. Przy ubezpieczeniach nie powiązanych, klient może to zrobić sam, po otrzymaniu odszkodowania.

Warunki ubezpieczeń

Koszty ubezpieczeń na życie kształtują się w granicach od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie. Wszystko zależy od tego, na jaką kwotę i na jaki okres chcemy się ubezpieczyć oraz w jakim zakresie.

Przykładowa składka ubezpieczenia powiązanego z kredytem hipotecznym (czyli oferowanego przez bank) wynosi 0,3% kwoty kredytu rocznie, co dla kredytu w wysokości 200 tys. zł oznacza 600 zł składki za okres 1 roku. Jeśli w tym okresie wystąpi zdarzenie przewidziane ubezpieczeniem - towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci kredyt w całości.

Decydując się na konkretne ubezpieczenie, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również na zakres zdarzeń, jakie są nim objęte. Oprócz zgonu może to być także wspomniana powyżej trwała niezdolność do pracy.

Na cenę ubezpieczenia, zwłaszcza powiązanego z kredytem hipotecznym, wpływa również tzw. suma ubezpieczenia, czyli w uproszczeniu - kwota odszkodowania, jaką otrzymamy. Może być ona określona jako stała kwota równa kwocie kredytu, jaki zaciągnęliśmy, a może być zmienna i maleć wraz ze spłatą kapitału kredytu.

Ubezpieczenie chroni przed kłopotami finansowymi w razie nieszczęścia, zarówno ubezpieczoną osobę, jak i jej rodzinę. Kwota przeznaczona na ubezpieczenie może być relatywnie niewielka w stosunku do spokoju, jaki uzyskujemy. Zwłaszcza w przypadku zaciągnięcia wysokiego kredytu hipotecznego zabezpieczenie przyszłości finansowej całej rodziny staje się szczególnie istotne. Pozwala ono - w razie wystąpienia przewidzianych ubezpieczeniem zdarzeń - spłacić kredyt i nie dodawać do nieszczęścia osobistego straty rodzinnego domu.

Anna Stankiewicz, ekspert eurobanku ds. kredytów hipotecznych

           ... 14 15 16 ...           
drukuj
  • zobacz nas także na:
  • eurobank na YouTube
  • eurobank na Facebook
  • Google+
  • eurobank na Pinterest
* opłata za połączenie wg taryfy operatora