Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

Chcemy zmieniać się dla Ciebie


Twoja opinia jest dla nas ważna

Wyrażając swoją opinię dajesz nam możliwość poprawienia standardów obsługi, by spełniały Twoje oczekiwania. Twoje opinie pozwalają nam także dostosować nasze produkty i usługi do Twoich wymagań.

Jeśli chcesz wyrazić opinię, możesz skorzystać z jednego z szybkich kanałów:


 Jeśli chcesz zgłosić reklamację

Dla Twojej wygody udostępniamy kilka różnych kanałów, przez które możesz zgłosić swoje zastrzeżenia związane z jakością świadczonych usług lub po prostu podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.
*koszt połączenia wg taryfy operatoraJak odpowiadamy na zgłoszenia?

Aby pomóc nam w jak najszybszym rozwiązaniu Twojego zgłoszenia postaraj się przekazać nam wszystkie potrzebne informacje takie jak:

 • imię nazwisko
 • numer telefonu pod którym możemy się z Tobą skontaktować - tak dotrzemy do Ciebie najszybciej
 • adres zamieszkania oraz adres kontaktowy
 • opis sprawy, która jest przedmiotem kontaktu
Zasady obsługi zgłoszeń

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w terminie:

 • 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Banku,
 • w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. W takim przypadku poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia jej otrzymania.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię pisemnie lub za pośrednictwem serwisu eurobank online lub wiadomością e-mail na Twoje wyraźne życzenie.   

Pamiętaj, że zgłoszenie może być przesłane przez Ciebie lub przez Twojego Pełnomocnika!

Jeśli jednak nie będziesz usatysfakcjonowany przedstawionym przez Bank rozwiązaniem lub się z nim nie zgadzasz, masz możliwość:
 • odwołania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację (w trybie przewidzianym dla składania reklamacji)
 • zwrócenia się o pomoc prawną do Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (najbliższego miejscu zamieszkania),
 • skorzystania z instytucji mediacji:
  • Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa; www.knf.gov.pl),
  • Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa),
  • Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa),
 • wystąpienia do Rzecznika Finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl):
  • z wnioskiem o rozwiązanie sporu w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 892 z późn. zm.),
  • z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy,
 • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego przeciwko Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-126, przy ul. Św. Mikołaja 72; NIP: 521-008-25-38 (sądem miejscowo właściwym jest sąd we Wrocławiu),
 • wystąpienia z wnioskiem do Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa).
 

Zapoznaj się ze szczegółami

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »