Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

pytania i odpowiedzi


bankowość internetowa


cechy charakterystyczne serwisu

 1. Co wyróżnia serwis bankowości internetowej eurobank online? 
  Projektując serwis eurobank online, chcieliśmy, aby był on użyteczny, nowoczesny, spójny z serwisem informacyjnym, a także dostępny niezależnie od urządzenia, którym posługują się Klienci. Skupiliśmy się na tym, aby najważniejsze informacje i operacje były zawsze „pod ręką”. Nowe funkcjonalności oraz usprawnienia wprowadzamy w taki sposób, aby umożliwić Klientom szybką adaptację i bezproblemową realizację najczęstszych operacji. Serwis dopasowuje się do ekranu urządzania, którego w danym momencie używa Klient, niezależnie czy jest to komputer stacjonarny, laptop, tablet, czy telefon. Naszym celem jest zapewnienie Klientom takiej samej jakości i schematów obsługi operacji, niezależnie od wykorzystywanego urządzenia. Stale pracujemy nad rozwojem serwisu eurobank online, aby korzystanie z niego było jeszcze wygodniejsze.
   

 2. Jakie są wymagania techniczne pozwalające na prawidłowe działanie obecnego serwisu? 
  Aby korzystać z nowego serwisu zalecamy jedynie używanie najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek. Na urządzeniach typu komputer stacjonarny lub laptop rekomendujemy najnowsze wersje przeglądarek: Chrome, Firefox, Internet Explorer. Do korzystania z serwisu na urządzeniach mobilnych (tablet, telefon) z systemem Android zalecamy przeglądarkę Chrome lub natywną przeglądarkę oznaczoną „Internet”, przeglądarkę Safari dla urządzeń z systemem iOS oraz Internet Explorer dla urządzeń z systemem Windows Phone. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

informacje ogólne

 1. Kto może korzystać z serwisu eurobank online? 
  Z serwisu eurobank online może korzystać każdy Klient, który podpisał z eurobankiem Umowę o świadczenie usług Bankowości Elektronicznej i aktywował kanał Bankowości Internetowej. Jeśli nie masz jeszcze Konta w eurobanku z dostępem przez Internet, złóż wniosek klikając tutaj.

 2. Czy mogę korzystać z serwisu eurobank online na telefonie i tablecie? 
  Tak, serwis eurobank online dostępny pod adresem: https://online.eurobank.pl jest dostosowany do wszystkich urządzeń typu: komputer, tablet, telefon.


 3. Korzystam już z aplikacji mobilnej eurobanku zainstalowanej na moim telefonie/tablecie. Czy mogę również korzystać z serwisu eurobank online? 
  Tak, można korzystać z eurobank online i aplikacji mobilnej zamiennie.

dostęp do serwisu

 1. Co zrobić, aby korzystać z serwisu eurobank online? 
  Jeśli masz podpisaną z eurobankiem Umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej i aktywny kanał Bankowości Internetowej po prostu zaloguj się do serwisu dostępnego pod adresem - https://online.eurobank.pl, przy użyciu aktualnego identyfikatora (lub identyfikatora dodatkowego – aliasu) i hasła (oraz tokena lub hasła SMS, jeśli tak masz ustawione preferencje logowania).
  Jeśli jeszcze nie korzystałeś z bankowości internetowej, podpisz Umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej lub aktywuj kanał Bankowości Internetowej w dowolnej placówce eurobanku.
   


 2. Co jest potrzebne, aby pierwszy raz zalogować się do serwisu eurobank online? 
  Jeśli jeszcze nigdy nie korzystałeś z eurobank online, do pierwszego logowania potrzebny Ci będzie identyfikator oraz hasło tymczasowe, które otrzymasz SMSem po założeniu konta przez Internet lub po podpisaniu umowy w dowolnej placówce eurobanku.

 3. Pod jakim adresem dostępny jest serwis eurobank online? 
  Serwis dostępny jest ze strony informacyjnej banku www.eurobank.pl (przycisk „logowanie” w prawym górnym rogu serwisu) lub bezpośrednio pod adresem: https://online.eurobank.pl.

 4. Jakie przeglądarki internetowe bank rekomenduje do obsługi serwisu? 
  Do korzystania z serwisu na urządzeniach typu komputer stacjonarny lub laptop rekomendujemy najnowsze wersje przeglądarek: Chrome, Firefox, Internet Explorer. Do korzystania z serwisu na urządzeniach mobilnych (tablet, telefon) z systemem Android zalecamy przeglądarkę Chrome lub natywną przeglądarkę oznaczoną „Internet”, przeglądarkę Safari dla urządzeń z systemem iOS oraz Internet Explorer dla urządzeń z systemem Windows Phone. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

bezpieczeństwo serwisu

 1. Jakie zabezpieczenia stosuje bank, aby chronić moje dane i pieniądze? 
  Bank stosuje nowoczesne dostępne zabezpieczenia chroniące dostęp do Bankowości Internetowej oraz wykonywanie operacji bankowych przez Klienta. Na zabezpieczenia te składają się m.in.: wykorzystanie połączenia szyfrowanego i wymóg stosowania tokena lub haseł SMS do autoryzacji wskazanych operacji (w szczególności wykonywania przelewów na dowolne rachunki). Aby bezpiecznie korzystać z serwisu zalecamy naszym Klientom przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 2. Jakie dodatkowe zabezpieczenia stosuje bank przy autoryzacjach operacji zlecanych przez Internet? 
  Przy podpisywaniu Umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej Klient może wybrać rodzaj dodatkowego zabezpieczenia wykorzystywanego do autoryzacji operacji. Istnieje możliwość wyboru haseł SMS lub TokenaGSM – aplikacji instalowanej na telefonie komórkowym. Hasła SMS lub wskazania (kody numeryczne) tokena są wykorzystywane do autoryzacji operacji realizowanych w eurobank online. Jedna osoba może używać maksymalnie do 3 TokenówGSM zainstalowanych na 3 różnych urządzeniach mobilnych.


 3. Jakie dane są potrzebne, aby zalogować się do eurobank online? 
  Przy logowaniu do eurobank online potrzebny jest:
  - identyfikator i hasło lub 
  - identyfikator, hasło i wskazanie tokena lub hasło SMS. 
  Klient korzystający z tokena lub haseł SMS może wybrać, czy wskazanie tokena lub hasłao SMS będzie potrzebne każdorazowo do logowania do eurobank online, czy nie. Zmiany tego ustawienia można dokonać w eurobank online: ustawienia > logowanie i hasła > logowanie z tokenem / logowanie z hasłem SMS.
   


 4. Jak używać tokena GSM (aplikacji na telefon)? 
  TokenGSM jest aplikacją, którą można zainstalować na większości obecnie używanych telefonów komórkowych. TokenGSM może być zintegrowany z aplikacją eurobank mobile (TokenGSM instalowany na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows Phone) lub może być samodzielną aplikacją (Token GSM w wersji JAVA)
  Po instalacji Tokena GSM należy ustawić dla niego numer PIN (od 4 do 8 cyfr). Aby rozpoznać, czy został wpisany prawidłowy numer PIN, po jego wpisaniu, aplikacja wyświetla zawsze tę samą kartę do gry. Jeśli zostanie wyświetlona inna karta niż zwykle, najprawdopodobniej został podany błędny numer PIN.

  Jeśli potrzebujesz zautoryzować operację w eurobank online należy:
  • uruchomić aplikację TokenGSM (moduł Token w aplikacji eurobank mobile) na telefonie,
  • wpisać swój numer PIN do aplikacji (zweryfikować jego poprawność poprzez weryfikację wyświetlonej karty do gry),
  • wpisać do TokenaGSM numer identyfikujący operację, wyświetlany w eurobank online,
  • zweryfikować i potwierdzić skrócone dane wykonywanej operacji wyświetlone na telefonie,
  • wpisać do eurobank online wskazanie (6 cyfr) wygenerowane przez TokenGSM.

 5. Jak używać Haseł SMS? 
  Hasło SMS to krótka wiadomość tekstowa, wysyłana na numer telefonu komórkowego Klienta podany w banku. Hasło SMS zawiera opis dyspozycji oraz kod jednorazowy do jej autoryzacji.
  Aby zautoryzować dyspozycję w eurobank online należy:
  • sprawdzić, czy opis autoryzowanej dyspozycji wyświetlony w serwisie eurobank online jest zgodny z opisem dyspozycji przesłanym w treści SMS z hasłem,
  • jeżeli opisy są zgodne, wpisać kod jednorazowy (6 cyfr) w serwisie eurobank online przesłany w treści SMS.

 6. Czy jeśli jestem posiadaczem TokenaGSM lub haseł SMS muszę za każdym razem logując się do eurobank online podawać wskazanie tokena lub hasło SMS?  
  Nie ma takiej konieczności. Do logowania do eurobank online wystarczy podanie tylko identyfikatora i hasła. Aby zmienić ustawienia logowania wybierz w eurobank online opcję: ustawienia > logowanie i hasła > logowanie z tokenem / logowanie z hasłem SMS i dokonaj odpowiedniej zmiany.

 7. Co zrobić, jeśli mam podejrzenie, że osoba niepowołana poznała mój identyfikator do serwisu eurobank online nadany przez bank lub własny identyfikator? 
  Jeśli podejrzewasz, że ktoś poznał Twój identyfikator nadany przez bank, niezwłocznie zgłoś się do placówki banku w celu jego zmiany. Jeśli obawiasz się, że ktoś może go wcześniej użyć, zadzwoń na numer 19 000 (koszt połączenia wg taryfy operatora), po zapowiedzi lektora wybierz opcję Obsługa Bankowości Elektronicznej i zablokuj dostęp do całego kanału Bankowości Internetowej.

  W przypadku gdy osoba niepowołana poznała Twój dodatkowy identyfikator, który sam sobie ustawiłeś, możesz go w każdej chwili zmienić w opcji: ustawienia > logowanie i hasła > identyfikator (alias).


 8. Co zrobić, jeśli podejrzewam, że osoba niepowołana poznała moje hasło do eurobank online? 
  Niezwłocznie zaloguj się do eurobank online i zmień swojej hasło w opcji ustawienia > logowanie i hasła > zmiana hasła. Jeśli nie możesz tego zrobić zadzwoń na numer 19 000 (koszt połączenia wg taryfy operatora), po zapowiedzi lektora wybierz opcję Obsługa Bankowości Elektronicznej i zablokuj dostęp do całego kanału Bankowości Internetowej.

 9. Zgubiłem telefon z TokenemGSM, jak zabezpieczyć dostęp do serwisu eurobank online? 
  Jak najszybciej zadzwoń do eurobanku na numer 19 000 (koszt połączenia wg taryfy operatora), po zapowiedzi lektora wybierz opcję Obsługa Bankowości Elektronicznej i zleć zastrzeżenie TokenaGSM zainstalowanego na telefonie, który został utracony.
  Lub 
  Samoczynnie zablokuj przez Internet w serwisie eurobank online w opcji: mój pulpit > zastrzeżenia > aplikacje mobilne.
  Lub 
  Udaj się do najbliższej placówki by zastrzec TokenGSM
   

 10. Czy mogę do logowania ustawić własny, łatwiejszy do zapamiętania identyfikator? 
  Tak. Serwis eurobank online umożliwia nadanie własnego identyfikatora, który może być stosowany zamiennie z identyfikatorem nadanym przez bank. Identyfikator / alias musi się składać co najmniej z 8 znaków, a maksymalnie z 20. Dopuszczalne są cyfry, litery małe oraz duże (bez polskich znaków diakrytycznych) i  znaki specjalne dostępne z klawiatury bez spacji (!@#$%^&*()-+={}[]:;”<>’/,?\).
  Aby ustawić swój własny identyfikator zaloguj się do eurobank online i ustaw/zmień własny identyfikator (alias) w opcji ustawienia > logowanie i hasła > identyfikator (alias).

 11. Co zrobić jeśli zapomniałem identyfikatora nadanego przez Bank, zapomniałem hasła lub zablokowałem dostęp do serwisu eurobank online? 
  Bank umożliwia samodzielne rozwiązanie większości problemów związanych z dostępem do serwisu eurobank online. Szczegółowa procedura postępowania w takich przypadkach znajduje się tutaj.

korzystanie z serwisu – przelewy i inne płatności

 1. Jak wykonać przelew zwykły lub ekspresowy? 
  W serwisie eurobank online przelewy możesz zlecać na kilka sposobów:
  • z ekranu mój pulpit (główny ekran aplikacji) klikając czerwony przycisk na kaflu konta osobistego, z którego chcesz dokonać przelewu,
  • korzystając z wygodnego widżetu szybki przelew – aby wykonać przelew wybierasz tylko odbiorcę z listy zdefiniowanych odbiorców i opcjonalnie kwotę (ta opcja nie jest dostępna dla telefonów),
  • korzystając z opcji płatności > przelewy, w której wybierasz typ przelewu: dowolny, wewnętrzny - pomiędzy swoimi kontami w eurobanku, przelew do Urzędu Skarbowego, walutowy, 
  • wchodząc w szczegóły danego przelewu w historii konta, możesz zlecić dyspozycję powtórzenia przelewu wychodzącego do danego odbiorcy lub wykonać przelew zwrotny do osoby od której otrzymałeś pieniądze; w obu przypadkach przed zatwierdzeniem operacji możesz jeszcze zmieniać dane takiego przelewu.

 2. Do czego służy opcja przelew dowolny? 
  Opcja przelew dowolny służy do zlecania przelewów w walucie PLN na dowolne rachunki, których nie jesteś właścicielem lub pełnomocnikiem, prowadzone w eurobanku lub w innym dowolnym banku w Polsce.

 3. Do czego służy opcja przelew wewnętrzny? 
  Opcja przelew wewnętrzny służy do zlecania przelewów na swoje konta i rachunki prowadzone w eurobanku.

 4. Jak wpisać dane odbiorcy do przelewu, którego nie ma jeszcze na liście odbiorców? 
  W polu nazwa odbiorcy wprowadź dane odbiorcy i opcjonalnie wpisz jego adres wybierając przycisk ze znakiem „+” . Możesz zadecydować, aby tak wpisanego nowego odbiorcę dodać do listy odbiorców automatycznie po zatwierdzeniu przelewu. W takim przypadku dla odróżnienia od innych odbiorców wpisz jego unikalną nazwę.

 5. Czy mogę powtórzyć przelew, który realizowałem już w przeszłości? 
  Tak. Wystarczy, że wyszukasz ten przelew w historii, klikniesz w ten przelew, aby wyświetlić jego szczegóły, a następnie wybierzesz opcję wykonaj ponownie.

 6. Jak wybrać odbiorcę z listy odbiorców podczas zlecania przelewu? 
  Aby wybrać odbiorcę z listy odbiorców, na formatce przelewu kliknij w grafikę postaci  umieszczoną z prawej strony pola nazwa odbiorcy.

 7. Jak wybrać wymagany rodzaj przelewu: zwykły, wewnętrzny, do Urzędu Skarbowego, walutowy? 
  Jeśli zlecasz przelew na komputerze lub tablecie z większym ekranem, w opcji płatności > przelewy wybierz zakładkę z żądanym rodzajem przelewu. W przypadku mniejszych tabletów i telefonów rodzaj przelewu wybierz z listy na górze ekranu w opcji płatności > przelewy.

 8. Gdzie znajdę listę przelewów oczekujących, zaplanowanych do realizacji w przyszłości? 
  Lista przelewów oczekujących jest dostępna w opcji płatności > przelewy > przelewy oczekujące oraz w opcji mój pulpit > kalendarz.

 9. Gdzie znajdę informację, że przelew nie został wykonany ze względu np. na brak dostępnych środków? 
  Lista przelewów odrzuconych jest dostępna w opcji płatności > przelewy > przelewy odrzucone.

 10. Jak wykonać przelew do US? 
  Aby wykonać przelew do Urzędu Skarbowego przejdź do opcji płatności > przelewy > do US i zleć przelew postępując zgodnie z komunikatami na ekranie.

 11. Jak wykonać przelew do ZUS? 
  Od 01.01.2018 r. przelewy do ZUS należy wykonywać na indywidualny rachunek składkowy, korzystając z opcji przelew dowolny (płatności > przelewy > dowolny). Więcej informacji nt. indywidualnego numeru składkowego na www.zus.pl/eskladka .

 12. Jak zdefiniować zlecenie stałe? 
  W celu zdefiniowania nowego zlecenia stałego przejdź do opcji płatności > zlecenia stałe i wybierz przycisk nowe zlecenie. Zlecenia stałe są dostępne dla przelewów w walucie PLN.

 13. Gdzie znajdę listę aktywnych zleceń stałych? 
  W celu podglądu listy aktywnych zleceń stałych przejdź do opcji płatności > zlecenia stałe.

 14. Jak zmienić dane zlecenia stałego lub całkowicie je usunąć ? 
  W celu podglądu wybranego aktywnego zlecenia stałego przejdź do opcji: płatności > zlecenia stałe i wybierz z listy właściwe zlecenie. Po kliknięciu w kafel zlecenia zobaczysz podstawowe dane zlecenia. Aby zobaczyć wszystkie szczegóły zlecenia, zmienić zlecenie lub je usunąć wybierz odpowiedni przycisk prezentowany pod informacjami o zleceniu.

 15. Jak dodać odbiorcę przelewu do listy odbiorców? 
  W serwisie eurobank online możesz dodawać odbiorców do listy na kilka sposobów:
  • przy zlecaniu pierwszego przelewu do danego odbiorcy, zaznacz opcję dodaj do listy odbiorców, aby dane tego odbiorcy automatycznie po zatwierdzeniu przelewu zostały  zapisane,
  • wchodząc w historię operacji na koncie, wejdź w szczegóły danego przelewu i wybierz opcję dodania odbiorcy tego przelewu do listy,
  • wpisz dane odbiorcy bezpośrednio na listę wybierając opcję płatności > odbiorcy > nowy odbiorca.

 16. Jak doładować telefon komórkowy? 
  W serwisie eurobank online możesz doładować telefon na dwa sposoby:
  • korzystając z opcji płatności > doładowania telefonów,
  • z ekranu mój pulpit (główny ekran aplikacji) używając widżetu doładowanie telefonu. W ten sposób błyskawicznie doładujesz jeden z numerów telefonów zapisanych w Twojej książce telefonicznej (ta opcja nie jest dostępna dla telefonów).

 17. Jak wpisać telefon do książki telefonicznej, aby móc go w przyszłości łatwo doładować? 
  Najwygodniej jest dodać telefon do książki telefonicznej przy operacji pierwszego doładowania wybranego telefonu. Zaznacz opcję dodaj do książki telefonicznej, aby dane tego telefonu automatycznie po zatwierdzeniu doładowania zostały zapisane. Alternatywnie możesz wpisać dane telefonu do książki wybierając opcję: płatności > doładowania telefonów > nowy telefon.

 18. Gdzie znajdę listę telefonów zapisanych w mojej książce telefonicznej? 
  W celu podglądu listy telefonów przejdź do opcji płatności > doładowania telefonów.

 19. Jak zmienić dane telefonu w książce telefonicznej lub go zupełnie usunąć? 
  Aby zmienić dane telefonu zapisanego w książce telefonicznej przejdź do opcji płatności > doładowania telefonów i kliknij wybrany kafel z numerem telefonu. Po jego rozwinięciu udostępnione Ci zostaną opcje umożliwiające zmianę danych tego telefonu lub jego usunięcie.

korzystanie z serwisu – obsługa konta

 1. Gdzie sprawdzić dostępne środki na koncie? 
  Dostępne środki na koncie wyświetlane są zawsze na kaflu z informacjami o danym koncie. Kafle z kontami wyświetlane są zawsze jako pierwsze na ekranie mój pulpit, a także w opcji konta osobiste.

 2. Gdzie mogę sprawdzić historię operacji? 
  Historię operacji możesz sprawdzić wybierając opcję: konta > historia konta.  Masz dostęp do dwóch widoków historii: tradycyjnej listy oraz w formie osi czasu. Zmiany widoków możesz dokonywać poprzez przełączanie opcji widocznych w prawym górnym rogu ekranu. Historię 4 ostatnich operacji na koncie możesz również zobaczyć od razu na ekranie mój pulpit dzięki widżetowi ostatnie operacje (ta opcja nie jest dostępna dla telefonów).

 3. Jak sprawdzić sumę wpływów i wydatków dotyczących mojego konta w danym okresie? 
  W celu przeprowadzenia analizy wpływów i wydatków dotyczących danego konta użyj opcji konta osobiste > manager finansowy. Wpływy i wydatki są również dostępne na ekranie mój pulpit dzięki widżetowi manager finansowy (ta opcja nie jest dostępna dla telefonów).

korzystanie z serwisu – obsługa oszczędności

 1. Jak wybrać dopasowany do moich potrzeb produkt oszczędnościowy? 
  Aby zobaczyć jaki produkt depozytowy najlepiej spełnia Twoje oczekiwania skorzystaj z kalkulatora oszczędności dostępnego w opcji oszczędności > kalkulator. Masz możliwość także samodzielnego wyboru i założenia produktu oszczędnościowego w opcji oszczędności > nowe oszczędności.

 2. Jak założyć rachunek oszczędnościowy? 
  W celu założenia rachunku oszczędnościowego skorzystaj z opcji oszczędności i wybierz opcję otwórz rachunek.

 3. Jak założyć lokatę? 
  W celu założenia nowej lokaty skorzystaj z opcji oszczędności i wybierz opcję załóż lokatę.

 4. Jak sprawdzić aktualne saldo moich oszczędności? 
  Podsumowanie wszystkich Twoich oszczędności ulokowanych w eurobanku znajdziesz w opcji oszczędności. Możesz też sprawdzić sumę oszczędności (lokat i rachunków oszczędnościowych) powiązanych z konkretnym kontem. W tym przypadku z listy kont w opcji oszczędności wybierz odpowiednie konto.

korzystanie z serwisu – obsługa kart płatniczych

 1. Jak mogę aktywować kartę? 
  Kartę, zarówno debetową, jak i kredytową, możesz aktywować wybierając opcję karty płatnicze. Na prezentowanej liście będą wyświetlane m. in wszystkie karty, które można aktywować wybierając przycisk aktywuj z prawej strony kafla dedykowanego danej karcie. Przycisk aktywuj nie jest prezentowany dla kart już aktywowanych oraz zastrzeżonych.

 2. W jaki sposób mogę zastrzec wybraną lub wszystkie moje karty? 
  W celu zastrzeżenia jednej, wybranych lub wszystkich swoich kart wybierz opcję karty płatnicze > zastrzeżenia. Z prezentowanej listy będziesz mógł wybrać kartę lub karty, które chcesz zastrzec.

 3. Jak mogę zmienić limity dzienne dla karty? 
  Aby zmienić dzienne limity transakcyjne wybranej karty, na ekranie karty płatnicze kliknij kafel wybranej karty i po jego rozwinięciu wybierz opcję szczegóły karty. Opcja zmiany limitów dziennych dostępna jest na ekranie wyświetlającym szczegóły każdej karty debetowej i kredytowej. Zmiana zostanie zrealizowana do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 4. Jak sprawdzić zadłużenie na ostatnim wyciągu? 
  Zadłużenie zaprezentowane na ostatnim wyciągu swojej karty kredytowej sprawdzisz w opcji karty płatnicze, wybierając kafel danej karty kredytowej. Po rozwinięciu kafla wybranej karty dostępne będą rozwijane sekcje, m.in. sekcja ostatnie zestawienie transakcji z podsumowaniem zadłużenia na ostatnim zestawieniu. Na ekranie prezentowane będą również przyciski dodatkowych operacji, w tym zestawienia transakcji, wybranie tego przycisku powoduje przejście do ostatniego zestawienia transakcji. Z tego ekranu masz również możliwość przejścia do dowolnego innego zestawienia z przeszłości oraz do operacji z bieżącego cyklu rozliczeniowego.

 5. Jak sprawdzić historię transakcji jeszcze nieujętych w wyciągach? 
  Historię blokad dotyczących transakcji wykonanych, ale jeszcze nierozliczonych oraz transakcji rozliczonych, ale nieujętych w dotychczasowych wyciągach (czyli operacji z bieżącego cyklu) możesz przeglądać korzystając z opcji karty płatnicze, a następnie na kaflu wybranej karty kredytowej wybierz przycisk historia karty.


 6. Jak spłacić zadłużenie karty kredytowej? 
  Aby spłacić zadłużenie na karcie wybierz opcję karty płatnicze, następnie kliknij kafel karty kredytowej i przycisk spłać kartę.

 7. Jak ustanowić automatyczną spłatę karty kredytowej? 
  W celu ustawienia automatycznej spłaty swojej karty kredytowej wybierz opcję karty płatnicze, następnie kafel wybranej karty kredytowej i przycisk szczegóły karty. W szczegółach karty, w sekcji opcje dodatkowe możesz ustanowić lub zmienić ustawienia automatycznej spłaty karty.

 8. Gdzie znajdę informacje o planach ratalnych do karty kredytowej? 
  Jeśli dana karta kredytowa umożliwia taką opcję, informacje o planach ratalnych dostępne są po wybraniu opcji karty płatnicze, kliknięciu kafla wybranej karty kredytowej i przycisku szczegóły karty. Na ekranie szczegółów karty, w sekcji szczegóły zadłużenia, możesz uzyskać wszystkie informacje dla ustanowionych planów ratalnych. Informacje o planach ratalnych prezentowane są również na zestawieniach transakcji.

 9. Jak sprawdzić historię transakcji dokonanych kartą debetową? 
  W celu przejrzenia historii transakcji dokonanych przy użyciu karty debetowej wybierz opcję karty płatnicze, następnie na kaflu wybranej karty debetowej wybierz przycisk historia karty.

korzystanie z serwisu – ustawienia i inne funkcjonalności

 1. Jak ustawić własny identyfikator (alias)? 
  Aby ustawić swój własny identyfikator wybierz opcję ustawienia > logowanie i hasła > identyfikator (alias).

 2. Gdzie mogę zmienić hasło do serwisu? 
  Swoje hasło możesz zmienić w opcji ustawienia > logowanie i hasła > zmiana hasła.

 3. Nie chcę logować się do eurobank online każdorazowo wpisując wskazanie tokena lub hasło SMS. Gdzie mogę to zmienić?  
  Aby ustawić logowanie bez konieczności podawania wskazania tokena wybierz opcję: ustawienia > logowanie i hasła > logowanie z tokenem / logowanie z hasłem SMS i dokonaj odpowiedniej zmiany
   

 4. Gdzie mogę zmienić dane kontaktowe w banku? 
  Aby zmienić swoje dane kontaktowe lub adres korespondencyjny wybierz opcję: ustawienia > dane kontaktowe i przetwarzanie danych osobowych > dane kontaktowe.


 5. Chciałbym otrzymywać z banku najnowsze oferty, gdzie mogę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych? 
  Aby wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych wybierz opcję: ustawienia > dane kontaktowe i przetwarzanie danych osobowych > zgody.

 6. Jak mogę dopasować wygląd ekranu mój pulpit (głównego ekranu po zalogowaniu) do swoich potrzeb? 
  W ramach dostosowania ekranu mój pulpit do własnych preferencji możesz dowolnie aktywować/dezaktywować i poustawiać wybrane widżety.  Dodatkowo pod sekcją kont możesz ustalić kolejność prezentowanych kafli z posiadanymi produktami. Zmian tych możesz dokonać wybierając przycisk zarządzaj pulpitem na ekranie mój pulpit lub ustawienia > wygląd > zarządzanie pulpitem.

 7. W jaki sposób mogę ustawić kwotowe limity operacji: pojedynczej operacji oraz sumy kwot operacji zlecanych danego dnia? 
  W serwisie eurobank online możesz zmienić limity dla aplikacji mobilnej eurobank mobile i bankowości telefonicznej. Zmiany tej możesz dokonać wybierając ustawienia > limity transakcji > szczegóły. Limity operacji realizowanych w serwisie eurobank online możesz zmienić w placówce lub przy użyciu kanału bankowości telefonicznej.

 8. Gdzie mogę sprawdzić jakie aktualnie mam ustawione powiadomienia do konta i gdzie je mogę zmienić? 
  Podgląd ustawień powiadomień do konta dostępny jest w opcji ustawienia. Możesz tam zarówno sprawdzić i zmodyfikować aktualnie obowiązujące ustawienia powiadomień, jak również ustawić nowe powiadomienia dla konta, do którego jeszcze nie były ustanowione.

 9. Jak nadawać nazwy swoim produktom, aby jest łatwiej rozpoznać? 
  Dla wielu posiadanych produktów, takich jak konta osobiste, czy lokaty masz możliwość ustawienia nazwy własnej (np. „lokata na wakacje”, „moje konto główne”), dzięki której będziesz łatwiej je rozpoznawać. Opcja ustawienia takiej nazwy znajduje się zawsze po kliknięciu w przycisk szczegóły danego produktu.

 10. Jak korzystać z widżetów? 
  Widżety są przypisane zawsze do jednego z Twoich kont na ekranie mój pulpit i umożliwiają szybkie wykonywanie najpopularniejszych operacji: przelew, doładowanie telefonu lub podgląd wybranych danych (historii ostatnich 4 operacji zaksięgowanych na koncie lub zestawienie wpływów i wydatków dotyczących danego konta za wybrany okres). Widżety można aktywować, dezaktywować lub ustawić w preferowanej kolejności pod danym kontem korzystając z opcji ustawienia > wygląd > zarządzanie pulpitem.
  Jeśli posiadasz w eurobanku więcej niż jedno konto, widżety będą zawsze ustawiać się pod kaflem konta, który ostatnio kliknąłeś.

 11. Mam dostęp do 2 kont w serwisie eurobank online. Jak używać widżetów przy moim drugim koncie? 
  Aby przypiąć widżety do innego konta kliknij kafel tego drugiego konta na ekranie mój pulpit. Dane zawarte w widżetach oraz dostępne operacje będą automatycznie dotyczyć nowego konta.

 12. Mam dostęp do 2 kont ale najczęściej wykonuję operacje na jednym koncie. Co zrobić, aby dane tego konta domyślnie podstawiały się do przelewów i innych operacji? 
  W celu ustawienia automatycznego podstawiania się wybranego konta do operacji, wybierz opcję konta osobiste, wejdź w szczegóły danego konta i na dole ekranu znajdź opcję, która ustawi to konto jako domyślnie. Nie można ustawić 2 domyślnych kont, tak więc aktywacja domyślności przy jednym koncie spowoduje dezaktywację domyślności przy innym.

konta i przelewy walutowe

 1. Czy eurobank prowadzi konta w walucie innej niż polski złoty (PLN)? 
  Tak, w eurobanku można otworzyć i prowadzić konto w następujących walutach:
  euro (EUR)
  dolar amerykański (USD)
  funt brytyjski (GBP)
   

 2. W jaki sposób mogę otworzyć konto walutowe? 
  Posiadając konto osobiste w eurobanku, można otworzyć konto walutowe w serwisie eurobank online korzystając z opcji „konta”, a następnie wybierając w sekcji walutowej „otwórz konto”. Otwarcie konta możliwe jest także w placówce, oraz bankowości telefonicznej.

 3. Ile kont walutowych mogę otworzyć w eurobanku? 
  Konto walutowe jest otwierane w ramach konta osobistego (konta podstawowego w PLN). Do jednego konta osobistego można założyć kilka kont walutowych, ale tylko jedno konto w danej walucie. W związku z tym, jeśli Klient posiada jedno konto osobiste w PLN to może otworzyć maksymalnie 3 konta walutowe – każde w innej walucie (EUR, USD, GBP).
   
   

 4. Do czego służy w serwisie eurobank online opcja przelewu walutowego? 
  Opcja przelewu walutowego służy do zlecania przelewów w walucie innej niż PLN na rachunki prowadzone w bankach w Polsce (w tym w eurobanku) oraz za granicą.

 5. W jakich walutach eurobank umożliwia zlecenie przelewu walutowego? 
  Z dowolnego konta prowadzonego w eurobanku można zlecić przelew w walutach:
  euro (EUR)
  dolar amerykański (USD)
  funt brytyjski (GBP)
   

 6. Do czego służy opcja przelew europejski (SEPA) na ekranie przelewu walutowego? 
  SEPA (ang. Single Euro Payments Area) jest to jednolity obszar  płatności w Euro, w którym możliwe jest dokonywanie i otrzymywanie krajowych i zagranicznych płatności  w walucie Euro. Dzięki SEPA istnieje możliwość realizacji oraz odbierania płatności przy użyciu wspólnych standardów oraz w oparciu o jednakowe zasady bez względu na kraj i miejsce dokonywania transakcji. Aby przelew został zrealizowany jako przelew europejski (SEPA) musi spełniać następujące warunki:
  Kwota przelewu wyrażona w walucie EUR
  Przelew może być wysłany tylko do banków – uczestników SEPA. Są nimi banki z krajów należących do Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtenstainu, Szwajcarii, Monako, San Marino oraz niektórych terytoriów zależnych państw UE
  Numer rachunku odbiorcy musi być  w formacie IBAN
  Przelew jest wykonywany z opcją kosztową SHA – zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, a odbiorca pokrywa koszty baku odbiorcy i koszty banków trzecich (banków pośredniczących w transakcji, jeśli takie występują)   

 7. Jak zlecić przelew europejski (SEPA)? 
  Aby zlecić przelew walutowy SEPA należy w serwisie eurobank online wybrać opcję płatności > przelewy > walutowy i skorzystać z domyślnie zaznaczonej  opcji rodzaju przelewu „europejski (SEPA)”.
  Do realizacji przelewu europejskiego SEPA nie jest wymagane podanie kodu BIC/SWIFT. Należy jednak podać numer rachunku w formacie IBAN.
  Jeśli np. zostanie wprowadzony numer konta banku, który nie jest uczestnikiem SEPA, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, z prośbą o skorzystanie z rodzaju przelewu „SWIFT/inny”.
   

 8. Do czego służy opcja SWIFT/inny na ekranie przelewu walutowego? 
  Rodzaj przelewu SWIFT/inny służy do realizowania przelewów w walucie innej niż polski złoty (w tym przelewy w walucie EUR, które nie spełniają warunków przelewu SEPA – patrz punkt 6) na konta prowadzone w innych bankach w Polsce i za granicą, a także na konta prowadzone w eurobanku, które nie należą do Klienta zlecającego przelew.

 9. Jak zlecić przelew SWIFT? 
  Aby zlecić przelew SWIFT należy w serwisie eurobank online wybrać opcję płatności > przelewy > walutowy i skorzystać z rodzaju przelewu „SWIFT/inny”.
  Ekran przelewu został tak zaprojekowany, aby Klient wypełnił tylko te dane, które są konieczne. Ponadto po wprowadzeniu danych, które odpowiadają przelewowi europejskiemu (SEPA) na ekranie SWIFT/inny pojawi się komunikat o koniczności zmiany rodzaju przelewu. 
   

 10. Nie znam BIC’u (kodu SWIFT) banku odbiorcy. Czy mogę zrealizować przelew walutowy mimo to? 
  Dla przelewów walutowych na konta prowadzone w eurobanku nie jest wymagane podawanie BIC’u (kodu SWIFT)
  Dla przelewu europejskiego (SEPA) wymagane jest podanie numeru IBAN – każdy bank należący do SEPA prowadzi rachunki, których numery są wyrażone w standardzie IBAN. Serwis eurobank online na podstawie numeru IBAN wyznacza BIC (kod SWIFT). W praktyce oznacza to, że dla takiego rodzaju przelewu nie jest wymagane podawanie BIC’u. 
  Jeżeli chodzi o przelew SWIFT to w wielu przypadkach serwis eurobank online jest w stanie wyznaczyć BIC (kod SWIFT) na podstawie numeru konta. W przypadku jednak, gdy nie jest to możliwe, na ekranie przelewu SWIFT/inny dostępna jest wyszukiwarka numerów BIC. Klient wybiera kraj banku obiorcy, bank odbiorcy oraz oddział banku odbiorcy i na tej podstawie system wyszukuje poprawny BIC (kod SWIFT).
  Może się okazać, że bank odbiorcy nie jest uczestnikiem systemu SWIFT (np. niektóre banki w USA lub Rosji) i w związku z tym nie posiada nadanego BIC’u (kodu SWIFT). Aby zlecić przelew do takiego banku, na ekranie przelewu walutowego w opcji „SWIFT/inny jako format banku należy wybrać „inny” i podać wymagane dane („nazwa banku”, „adres banku”, „kraj banku”).
   

 11. W jaki sposób mogę zlecić przelew do USA? 
  Niektóre banki na terenie Stanów Zjednoczonych nie są uczestnikami systemu SWIFT. Takie banki nie mają nadanego BIC’u (kodu SWIFT) i posługują się numerem ABA/Routing Number. Podczas realizacji przelewu do takiego banku, na ekranie przelewu walutowego w opcji SWIFT/inny należy wybrać format banku „inny”, a następnie w polu „nazwa banku” należy podać numer ABA/Routing Number    a następnie wpisać nazwę banku.

 12. W jaki sposób mogę zlecić przelew do Rosji? 
  Niektóre banki na terenie Rosji nie są uczestnikami systemu SWIFT i w związku z tym nie mają nadanego BIC’u (kodu SWIFT). Podczas realizacji przelewu do takiego banku, na ekranie przelewu walutowego w opcji SWIFT/inny należy wybrać format banku „inny”, a następnie  podać pełną nazwę i adres banku, numer BIK (nie jest BIC (kod SWIFT), tylko 9 cyfrowy kod banku w Rosji) oraz COR/Account    – 20 cyfrowy numer banku w Centralnym Banku Rosji (nie jest to numer konta odbiorcy) – te dane należy wpisać w polu „nazwa banku” oraz „adres banku”. Ponadto, aby przelew mógł być zrealizowany należy podać numer identyfikacji podatkowej osoby fizycznej (12-cyfrowy Kod INN), osoby prawnej(10-cyfrowy kod INN) lub przedsiębiorstwa(9-cyfrowy kod KPP). W tytule przelewu należy także podać w jakim celu są przesyłane pieniądze. Dla różnych celów przypisane są kody statystyczne VO. Dane te należy uzyskać od beneficjenta (odbiorcy przelewu). 
   

 13. Ile kosztuje zrealizowanie przelewu europejskiego (SEPA)? 
  Aktualny koszt przelewu SEPA będzie wyświetlony na ekranie podczas prowadzania danych przelewu. Ma na niego wpływ rodzaj konta, z którego jest realizowany oraz tryb realizacji takiego przelewu – Klient może zdecydować czy przelew realizować w trybie standardowym, czy pilnym. Aktualnie obowiązujące opłaty m.in. za realizację przelewu SEPA można znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji

 14. Kto ponosi koszty realizacji przelewu europejskiego (SEPA)? 
  Przelew SEPA jest możliwy do realizacji tylko w opcji kosztowej SHA.    Oznacza to, że koszty są dzielone pomiędzy zleceniodawcę, a odbiorcę przelewu. Zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, a odbiorca pokrywa koszty baku odbiorcy i koszty banków trzecich (banków pośredniczących w transakcji, jeśli takie występują)

 15. Ile kosztuje zrealizowanie przelewu SWIFT? 
   Aktualny koszt przelewu SWIFT będzie wyświetlony na ekranie podczas wprowadzania danych przelewu. Ma na niego wpływ np. tryb realizacji takiego przelewu – Klient może zdecydować czy przelew realizować w trybie standardowym, pilnym czy ekspresowym, a także określić opcją kosztową  (BEN, SHA, OUR). Aktualnie obowiązujące opłaty m.in. za realizację przelewu SWIFT można znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji.

 16. Kto ponosi koszty realizacji przelewu SWIFT? 
  Przelew SWIFT można zrealizować w następujących opcjach kosztowych:
  BEN – odbiorca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, banku odbiorcy oraz banków trzecich (banków pośredniczących w transakcji, jeśli takie występują)
  OUR – zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, banku odbiorcy oraz banków trzecich (banków pośredniczących w transakcji, jeśli takie występują)
  SHA – zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, a odbiorca pokrywa koszty baku odbiorcy i koszty banków trzecich (banków pośredniczących w transakcji, jeśli takie występują).
  To jaka opcja kosztowa jest dostępna w danym momencie zależy od danych przelewu wprowadzonych na formatce.
   

 17. Co to jest numer IBAN? 
   IBAN (ang. International Bank Account Number) - to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący m.in. na terenie UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtenstainu, Szwajcarii, Monako, San Marino. Numer IBAN tworzy się dodając do standardowego numeru rachunku bankowego dwóch dużych liter identyfikujących kraj banku, w którym prowadzony jest rachunek. W Polsce IBAN tworzymy poprzez  dodanie liter „PL” na początku 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego (NRB).

 18. Co to jest BIC (kod SWIFT)? 
   BIC (ang. Business Identifier Code) – jest to międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT. Kod ten składa się z 8 lub 11 znaków. W systemie eurobank online funkcjonuje mechanizm, który w wielu przypadkach jest w stanie „podpowiedzieć” BIC (kod SWIFT).

 19. Chcę przelać obcą walutę (np. EUR) z jednego mojego konta prowadzonego w eurobanku na inne moje konto prowadzone w eurobanku. Z jakiej opcji przelewu powinienem skorzystać? 
   Jeżeli oba konta Klient widzi w swoim serwisie eurobank online (Klient jest ich właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem) taki przelew można wykonać za pomocą opcji przelewu wewnętrznego. Przelew wewnętrzy można wykonać w walucie rachunku źródłowego lub docelowego.

 20. Chcę przelać obcą walutę (np. EUR) do innego odbiorcy, który ma konto w eurobanku. Z jakiej opcji przelewu powinienem skorzystać? 
  Jeżeli przelew jest w walucie obcej i nie jest to przelew pomiędzy własnymi rachunkami Klienta należy skorzystać z opcji „przelew walutowy”. Jeżeli konto jest prowadzone w eurobanku, po wejściu na ekran przelewu walutowego należy wybrać opcję „SWIFT/inny”. Nie ma problemu jeśli Klient nie wie w jakim banku prowadzone jest konto odbiorcy. System eurobank online został tak zaprojektowany, aby nawet po wpisaniu numeru konta na nieodpowiednim ekranie, Klient otrzymał informację zwrotną o konieczności zmiany opcji. 
  W przypadku, gdy Klient na formatce przelewu walutowego wybierze rodzaj przelewu „europejski (SEPA)” i jako rachunek odbiorcy przelewu wprowadzi numer konta prowadzonego w eurobanku, na ekranie pojawi się komunikat: „Bank odbiorcy to eurobank, zmień rodzaj przelewu na SWIFT/inny”

 21. Chcę przelać obcą walutę (np. EUR) do odbiorcy, który ma konto w innym banku w Polsce. Z jakiej opcji przelewu powinienem skorzystać? 
  Jeżeli przelew jest w walucie obcej i nie jest to przelew pomiędzy własnymi rachunkami Klienta należy skorzystać z opcji „przelew walutowy”. Jeżeli przelew jest w walucie EUR i bank odbiorcy należy do SEPA (wszystkie banki w Polsce należą do SEPA) należy na formatce przelewu walutowego wybrać rodzaj przelewu „europejski (SEPA)”. Jeżeli przelew byłby w innej walucie niż EUR, należy wybrać rodzaj przelewu „SWIFT/inny)

 22. W serwisie eurobank online zarejestrowałem przelew walutowy, który się jeszcze nie wykonał (data realizacji jest datą przyszłą). Czy mogę jeszcze odwołać/anulować ten przelew bez ponoszenia kosztów? 
   Przelew walutowy można odwołać najpóźniej w przeddzień realizacji zlecenia. Dyspozycję odwołania można złożyć w placówce bankowej.

 23. Co to jest godzina graniczna (ang. cut of time)? 
  Godzina graniczna (Cut of time) jest to godzina, do której musi wpłynąć do banku dyspozycja realizacji przelewu, aby przelew mógł być zrealizowany zgodnie z wybranym przez Klienta trybem realizacji. Tabela godzin granicznych dla Transakcji płatniczych realizowanych w banku dostępna jest tutaj

 24. Czym różnią się od siebie „data transakcji”, „data realizacji”, „data waluty” widoczne na ekranach podczas zlecania przelewu walutowego? 
  data transakcji – jest to data, w której Klient chciałby, aby zrealizował się przelew. Domyślnie jest to data bieżąca, którą Klient może zmienić na dowolną datę z przyszłości (maksymalnie rok w przód)
  data realizacji – jest to data, w której przelew zostanie wysłany do banku odbiorcy. Data ta jest wyliczana przez bank w oparciu o datę transakcji, godzinę graniczną (ang. cut of time), kalendarze walut oraz kalendarze krajów.   
  data waluty – jest to data, w której bank odbiorcy powinien otrzymać przelew. Data ta jest wyliczana przez bank w oparciu o datę realizacji oraz tryb realizacji przelewu.

 25. Jakie są tryby realizacji przelewu europejskiego (SEPA)? 
  Przelew SEPA można zrealizować w następujących trybach:
  standard – oznacza postawienie kwoty przelewu do dyspozycji banku odbiorcy w dniu roboczym następującym po dacie realizacji zlecenia
  pilny - oznacza postawienie kwoty przelewu do dyspozycji banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia

 26. Jakie są tryby realizacji przelewu SWIFT? 
  Przelew SWIFT można zrealizować w następujących trybach:
  standard – oznacza postawienie kwoty przelewu do dyspozycji banku odbiorcy w drugim dniu roboczym następującym po dacie realizacji zlecenia
  pilny - oznacza postawienie kwoty przelewu do dyspozycji banku odbiorcy w dniu roboczym następującym po dacie realizacji zlecenia
  ekspresowy - oznacza postawienie kwoty przelewu do dyspozycji banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia
   

 27. Jaka jest minimalna kwota transakcji płatniczej, jaką mogę zlecić w Bankowości Elektronicznej? 
  Minimalna kwota transakcji płatniczej (przelewu) zlecanej w kanałach Bankowości Elektronicznej to 0,01 danej jednostki waluty – np. 0,01 PLN, 0,01 EUR, 0,01 USD, 0,01 GBP. Wyjątek stanowią poniższe przypadki:
  dla przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami Klienta) jeżeli waluta rachunku obciążanego różni się od waluty rachunku uznawanego, minimalna kwota przelewu wynosi jedną jednostkę waluty – np. 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP
  dla przelewu walutowego (europejski(SEPA) lub SWIFT/inny) jeżeli waluta rachunku obciążanego różni się od waluty operacji, minimalna kwota przelewu wynosi jedną jednostkę waluty – np. 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP


zapraszamy do kontaktu

masz pytanie?
napisz do nas

wypełnij formularz

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni
koszt połączenia
wg taryfy operatora

zapraszamy
do placówek

znajdź placówkę
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »