Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

pytania i odpowiedzi


oszczędności


 1. Jakie lokaty oferuje eurobank? 
  W swojej ofercie mamy lokaty terminowe o oprocentowaniu stałym i zmiennym, lokatę „Odsetki płatne z góry”, lokatę dynamiczną,  lokatę negocjowaną oraz lokatę na nowe środki.

 2. Czy można negocjować oprocentowanie lokat? 
  Tak. Dla kwot od 50.000 złotych możesz negocjować oprocentowanie lokaty. Oprocentowanie tych lokat jest stałe, a okres lokowania możesz wybrać z przedziału od 7 do 365 dni.

 3. Co stanie się z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty? 
  Zależy to od sposobu zadysponowania kapitałem i odsetkami po zakończeniu lokaty. 
  W przypadku lokat standardowych (nie dotyczy lokat negocjowanych) oferowane są 3 rodzaje dyspozycji:
   
  • kapitał i odsetki zostaną przekazane na konto osobiste
  • kapitał utworzy nową lokatę a odsetki zostaną przekazane na konto osobiste
  • kapitał i odsetki utworzą nowa lokatę
  Wyboru dokonujesz otwierając lokatę, a następnie możesz go zmienić w trakcie jej trwania - najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień okresu umownego lokaty.  4. Czy lokata może się odnowić na kolejny okres? 
  Tak, w przypadku lokaty terminowej o oprocentowaniu stałym, lokaty referencyjnej oraz lokaty dynamicznej istnieje możliwość wyboru opcji lokaty odnawialnej (kapitał utworzy nowa lokatę, a odsetki zostaną przekazane na konto lub kapitał i odsetki utworza nową lokatę). Dokonujesz go otwierając lokatę, a następnie możesz go zmienić w trakcie jej trwania – najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień okresu umownego lokaty. Stawka oprocentowania lokaty po odnowieniu będzie w wysokości wskazanej w Tabeli Oprocentowania Konta na dzień odnowienia Lokaty.

 5. Czy muszę mieć konto w eurobanku aby założyć lokatę? 
  Tak, aby założyć lokatę powinieneś posiadać konto osobiste w eurobanku, w dowolnym pakiecie. Będąc posiadaczem lokaty, nie ponosisz opłat za posiadanie konta w pakiecie Standard.

 6. Czy jest pobierana opłata za przelew środków z lokaty do innego banku? 
  Zgodnie z "Tabela Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. - Konta Osobiste i Karty Płatnicze", Bank nie pobiera opłaty za przelew z tytułu naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty).

 7. W jaki sposób mogę założyć lokatę w eurobanku? 
  Lokatę założysz w dowolnej placówce eurobanku na terenie całego kraju. Jeżeli posiadasz już konto w naszym Banku oraz dostęp do bankowości elektronicznej, możesz lokatę założyć przez Internet, w aplikacji mobilnej lub przez telefon, a jeśli posiadasz naszą kartę płatniczą, niektóre lokaty założysz również we wpłatomacie.

 8. Czy eurobank pobiera opłaty za zakładanie i prowadzenie lokat? 
  Nie, eurobank nie pobiera żadnych opłat za zakładanie i prowadzenie lokat.

 9. Czy istnieje możliwość wpłaty lub wypłaty części środków z już istniejącej lokaty? 
  Nie ma możliwości dokonywania dopłaty do trwającej lokaty, ani częściowej wypłaty kapitału. Jeśli posiadasz dodatkowe środki, załóż nową lokatę, a jeśli potrzebujesz wypłacić pieniądze z istniejącej lokaty, musisz ją zerwać

 10. Czy w przypadku zerwania lokaty przed terminem otrzymam odsetki? 
  Jeśli zerwiesz lokatę dynamiczną lub lokatę 36 i/lub 48 miesięczną z oprocentowaniem stałym po upływie pierwszego miesiąca otrzymasz część odsetek. W przypadku pozostałych lokat zrywając lokatę przed terminem nie otrzymasz odsetek.

 11. Co oznacza oprocentowanie stałe? 
  Oprocentowanie stałe oznacza, że do końca okresu, na który została zawarta lokata, odsetki będą liczone według stopy procentowej, która obowiązywała w momencie zakładania lokaty. Jeśli lokata jest odnawialna, stawka oprocentowania lokaty po odnowieniu będzie w wysokości wskazanej w Tabeli Oprocentowania Konta na dzień odnowienia Lokaty.

 12. Co to jest oprocentowanie zmienne? 
  Oprocentowanie zmienne oznacza, że w czasie trwania Lokaty jej oprocentowanie może ulec zmianie na skutek decyzji banku o zmianie Tabeli Oprocentowania. W takim przypadku, odsetki od dnia zmiany zostaną naliczone zgodnie z oprocentowaniem, które obowiązywało w dniu złożenia Lokaty, a odsetki od dnia zmiany będą liczone już zgodnie z nową Tabelą Oprocentowania lokat. Zgodnie z Regulaminem Konta dla osób fizycznych w Eurobanku, Bank może dokonać zmiany oprocentowania Lokaty z oprocentowaniem zmiennym tylko w przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP.

 13. Co to jest lokata dynamiczna? 
  Lokata dynamiczna jest to lokata 12-miesięczna o oprocentowaniu zmiennym. Od standardowych lokat różni się tym, że w przypadku jej zerwania przed terminem (po upływie pierwszego miesiąca lokaty), nie tracisz odsetek. Są one naliczane wg stopy oprocentowania dla ostatniego zakończonego miesiąca trwania Lokaty za rzeczywistą ilość dni jej utrzymania.

 14. Co to jest Lokata na nowe środki? 
  Jest to Lokata, którą możesz otworzyć gdy przyniesiesz do eurobanku nowe środki – tj. takie których dotychczas nie trzymałeś na rachunkach i lokatach w eurobanku.

 15. Czy aby założyć rachunek oszczędnościowy muszę mieć konto osobiste w eurobanku? 
  Tak, do otwarcia rachunku oszczędnościowego konieczne jest posiadanie konta osobistego w eurobanku. 


 16. Jak mogę założyć rachunek oszczędnościowy? 
  Rachunek oszczędnościowy możesz otworzyć w placówce bankowej przy okazji otwierania konta osobistego, a w przypadku gdy masz już konto osobiste - w dowolnym momencie w każdym kanale (placówce, bankowości elektronicznej lub mobilnej).

 17. Czy muszę dokonywać regularnych wpłat na rachunek oszczędnościowy? 
  Nie ma takiego wymogu. Wpłat na rachunek możesz dokonywać w dowolnym momencie w formie wpłaty gotówkowej w placówce lub przelewem z konta osobistego. Pamiętaj, że środki ulokowane na Rachunku Oszczędnościowym Ekstra Zysk są oprocentowane już od pierwszej złotówki, natomiast na Rachunku Oszczędnościowym PROgres od 1000 zł

 18. Czy mogę wypłacić część środków z rachunku? 
  Tak, wypłat można dokonywać w dowolnym momencie i na dowolną wartość. Pamiętaj jednak, że bezpłatna jest jedna wypłata w miesiącu, każda kolejna obarczona jest prowizją.

 19. Czy środki zgromadzone w eurobanku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny? 
  Tak, środki zgromadzone w eurobanku są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%, do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EUR.


zapraszamy do kontaktu

masz pytanie?
napisz do nas

wypełnij formularz

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni
koszt połączenia
wg taryfy operatora

zapraszamy
do placówek

znajdź placówkę
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »