Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

pytania i odpowiedzi


 1. Czym różni się placówka własna eurobanku od placówki partnerskiej? 
  Placówki partnerskie nie różnią  się od tych w sieci własnej, nowa wizualizacja jest tożsama.

 2. Czy występują różnice produktowe? 
  Dla sieci franczyzowej niedostępne są jedynie fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane.

 3. Jak długo trwa otwarcie placówki partnerskiej? 
  Czas potrzebny do otwarcia placówki w dużej mierze zależy od oferenta, gdyż to on dokonuje adaptacji lokalu, samodzielnie znajduje pracowników, podpisuje umowę z operatorem odnośnie łącza DSL 1024 kbit/sek. Są to procesy, które zajmują najwięcej czasu. eurobank ma partnerów, którym otwarcie zajęło jedynie 28 dni, ale i takich, którzy potrzebowali ponad dwa miesiące. Można jednak przyjąć, że średni czas od zgłoszenia przez oferenta chęci otwarcia placówki do finalnego otwarcia tej placówki dla Klientów to około 1,5 miesiąca.

 4. Gdzie można otwierać placówki partnerskie? 
  Placówki takie można otwierać we wszystkich miastach powyżej 8 tysięcy mieszkańców.

 5. Jakie warunki powinien spełniać lokal? 
  Lokal powinien znajdować się w uczęszczanym punkcie miasta. Najlepsza lokalizacja to rynek, główna ulica miasta, place, skwery, ciągi komunikacyjne do urzędów, na dworzec etc. Wskazówki co do warunków jakim powinien odpowiadać lokal znajdują się na stronie banku – „standardy i wymogi".

 6. Jakie są koszty związane z otwarciem placówki? 
  • KOSZT INWESTYCJI w placówkę dwustanowsiskową - to ok. 37 tys. zł
   Powyższa kwota uwzględnia wydatki na wyposażenie placówki (meble, sejf, pakiet startowy). Dodatkowo należy uwzględnić koszty związane z dostosowaniem lokalu do wymagań banku (bank nie narzuca dostawców w tych obszarach, więc to Agent decyduje o finalnej kwocie inwestycji w placówkę). Należy podkreślić, że bank partycypuje w kosztach inwestycji Agenta poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz elementów wizualizacji zewnętrznej. Bank ponosi także koszty związane z utrzymaniem oraz serwisowaniem przekazanego sprzętu komputerowego. Na koszt Banku odbywają się wszelkie szkolenia pracowników i franczyzobiorcy.
  • Eurobank nie pobiera od franczyzobiorcy opłaty licencyjnej!

 7. Jak wyglądają szkolenia i jak długo trwają? 
  Szkolenia dla franczyzobiorców i ich pracowników odbywają się w centrali eurobanku i trwają tydzień. Po odbyciu szkolenia pracownik uczestniczy w tygodniowym stażu zorganizowanym w placówce własnej Banku.

 8. Ile kosztują takie szkolenia? 
  Pełny koszt udziału w szkoleniach franczyzobiorcy wraz z pracownikami pokrywa eurobank. Franczyzobiorca pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania siebie i swoich pracowników.

 9. Jakie usługi będzie mógł zaproponować Klientom fanczyzobiorca? Jak zakres usług ma się do konkurencji? 
  Usługi jak i produkty w placówce własnej nie różnią się od usług w placówce partnerskiej. Oprocentowanie jak i prowizje dla Klienta są takie same. Klient nie widzi różnic między placówką własną, a partnerską.

 10. Czy placówkę eurobanku może otworzyć osoba bez doświadczenia w usługach finansowych? 
  Osoba bez doświadczenia w sprzedaży usług finansowych może otworzyć placówkę partnerską, ponieważ przed rozpoczęciem pracy przechodzi pakiet szkoleń.

 11. Jaki jest status gotówki używanej przez Franczyzobiorcę? 
  Gotówka jest własnością banku, użyczoną Agentowi do wykonywania operacji bankowych na rzecz jego Klientów. Oznacza to, że bank powierza fizycznie gotówkę Agentowi, jedynie w celu wykonywania przez niego czynności i usług finansowych w imieniu i na rzecz banku. Gotówka, którą posiada Agent jest ubezpieczona. Każdy z Agentów posiada indywidualny limit na ilość gotówki w kasie. Może zostać on jednak podniesiony lub obniżony, w zależności od potrzeb Agenta i specyfiki jego sprzedaży. Nadwyżkę gotówki Agent jest zobowiązany dostarczyć do banku. Forma dostarczenia gotówki przez Agenta nie jest przez bank narzucona. Agent może dokonać wpłaty osobiście lub za pośrednictwem firm dedykowanych do tego typu usług.

 12. W jakim stopniu partner jest uzależniony od placówek własnych eurobanku? 
  Partner jest uzależniony tylko w chwili pobierania pieniędzy lub zdawania nadwyżek przyznanego limitu.

 13. W jaki sposób bank gwarantuje bezpieczeństwo placówki (np. w przypadku kradzieży)? 
  Każda nowo otwarta placówka partnerska musi spełniać wymogi bezpieczeństwa ustalone przez bank. Gotówka jest zabezpieczona w sejfach, a cała placówka jest ubezpieczona. Kolejnym zabezpieczeniem jest monitoring i całodobowa ochrona obiektu. Ubezpieczenie gotówki - zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka:
  • rabunek gotówki w Agencji
  • rabunek gotówki w transporcie
  • kradzież z włamaniem w Agencji
  Bank wymaga złożenia weksla in blanco wystawionego przez Agenta i poręczonego przez minimum jedną osobę (której sytuacja majątkowa w ocenie banku gwarantuje zaspokojenie ewentualnych roszczeń banku), i który zostanie zwrócony Agentowi po upływie dwóch lat od dnia rozwiązania Umowy.

 14. Z jakimi podmiotami eurobank podpisuje umowy? Czy są to wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą? Czy właściciel spółki z o.o., który chciałby rozszerzyć działalność o usługi bankowe, może otworzyć placówkę eurobanku? 
  Bank akceptuje wszystkie podmioty gospodarcze, z wyjątkiem spółki cywilnej.

 15. Jakie są warunki brzegowe współpracy z eurobankiem? Czy partner musi posiadać lokal? Czy partner musi dysponować całą kwotą na inwestycję? Czy dopuszczalne jest finansowanie inwestycji kredytem bankowym? 
  Partner musi posiadać lokal i finanse na pokrycie inwestycji. Dopuszczalne jest  kredytowanie w innych bankach. Eurobank nie kredytuje inwestycji.

 16. Czy można skontaktować się z franczyzobiorcą prowadzącym placówkę eurobanku? 
  Tak. Na stronie internetowej jest wykaz otwartych placówek.

 17. Najlepszym produktem bankowym jest obecnie hipoteka. Czy eurobank posiada taki produkt w swojej ofercie? Czy partnerzy eurobanku mogą go sprzedawać w swoich placówkach? 
  eurobank posiada taki produkt w swojej ofercie.

 18. Czy produkty sprzedawane w placówkach partnerskich są obciążone dodatkową prowizją, która obniża przychód partnera, czy cena jest taka jak w oddziałach eurobanku? 
  Wszystkie prowizje i oprocentowania produktów są identyczne dla Klienta, jak w placówkach własnych.

 19. Czy przy placówce partnerskiej banku znajdzie się bankomat? 
  Bank nie przewiduje instalacji bankomatów w placówkach partnerskich.

 20. Czy placówka partnerska eurobanku może być dobrą alternatywą dla punktu sieci opłat?  
  W placówce partnerskiej można dokonać przelewów i płatności za rachunki.

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »