Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

polityka informacyjna


Dane banku

Euro Bank S.A.
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław

NIP: 521-008-25-38
REGON: 006234590
kod SWIFT: SOGEPLPW
Tel.: (+48 71) 79 55 500
Faks: (+48 71) 79 55 501

Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 50-126, przy ulicy św. Mikołaja 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025313, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 521-008-25-38, wysokość kapitału zakładowego: 563 096 032,05 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 563 096 032,05 PLN.


Dokumenty

Ujawnienia w sprawie adekwatności kapitałowej i inne informacje podlegające ogłaszaniu za rok 2015_uzupełnienie (pdf)

Ujawnienia w sprawie adekwatności kapitałowej i inne informacje podlegające ogłaszaniu za rok 2015 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2013 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2012 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2011 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2010 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2009 (pdf)

Ujawnienia o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Euro Banku SA 2008 (pdf)

Kontakt z instytucjami działającymi przy Związku Banków Polskich (pdf)

Komunikat o polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy i działaniu przeciw terroryzmowi (pdf)

Pakiet informacji MIFID - uprawniony kontrahent (pdf)

MIFID information leaflet (pdf)

Arkusz informacyjny dla deponentów - gwarancje BFG (pdf)

Sprawozdanie finansowe Euro Banku za rok 2015

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - za 2014 rok

Opinia biegłego rewidenta za 2014 rok

Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej - za 2013 rok 

Opinia biegłego rewidenta za 2013 rok cz.I oraz cz.II.

Polityka Informacyjna Euro Banku SA wydana na podstawie zasad ładu korporacyjnego KNF (pdf)


Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowych i innych informacji podlegających ujawnianiu lub ogłaszaniu przez Bank (pdf)


Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego

Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu na 31.12.2014 r.

Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych  

Statut Euro Bank Spółka Akcyjna

Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich

Zasady Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce


Informacje ogłaszane przez Euro Bank S.A. zgodnie z art. 111a ust. 4  Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami)

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Euro Banku S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Kodeks Postępowania Societe Generale
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »