wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich


Euro Bank S.A. informuje, że od dnia 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, co wiąże się z powstaniem nowych, satysfakcjonujących obie strony, sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. 
W związku z tym Bank podaje, iż Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa; www.knf.gov.pl), Arbiter  Bankowy przy Związku Banków Polskich (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa; www.zbp.pl) oraz Rzecznik Finansowy (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl) są podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Bankiem a jego Klientami, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz.1823 z późn. zm.).
 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych (Bankowość internetowa, oferta kierowana za pośrednictwem wiadomości e-mail), Klienci od 10 stycznia 2017 r. będą mogli występować do ww. podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu pozasądowym za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Stanowi ona jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.  w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U. EU nr L 165/1).Przed skorzystaniem z platformy ODR zapraszamy do kontaktu z Bankiem:
  • poprzez e-mail na adres: info@eurobank.pl lub eurobank@eurobank.pl 
  • za pośrednictwem serwisu eurobank online 
lub
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, tj.:
  • w dowolnej Placówce lub Centrali Banku (ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław) lub
  • korespondencyjnie na adres: Euro Bank S.A., ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław lub
  • telefonicznie pod numerem 555 000 555;
  • wysyłając faks na numer: 71 79 55 501
 
 Informujemy, że Euro Bank S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »