wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

program Rodzina 500+

złóż wniosek o świadczenie w programie Rodzina 500+ w eurobanku!  

czym jest świadczenie 500 zł na dziecko w programie Rodzina 500+?program Rodzina 500+ - wnioskuj przez serwis eurobank online

 • to długofalowe, systemowe wsparcie polskich rodzin
 • to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków
 • rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie już na pierwsze dziecko
 • to nawet 6000 zł rocznego wsparcia na każde dziecko


kto może skorzystać z programu ?

 • rodzice oraz opiekunowie dzieci
 • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko
 • rodziny z niskim dochodem - poniżej 800 zł na osobę - otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko


jak otrzymać świadczenie 500 zł na dziecko ?

 • wnioski można składać w serwisie bankowości elektronicznej, świadczenie będzie wypłacane w dogodny sposób, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce
 • we wniosku należy wskazać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach
 • świadczenie wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych 
 • wniosek online mogą złożyć tylko Ci Klienci, których tożsamość podczas podpisywania umowy z eurobankiem była weryfikowana na podstawie dowodu osobistego (w placówce lub za pośrednictwem kuriera).
  W przypadku kiedy dane osobowe potwierdzono przelewem z innego banku, konieczna będzie weryfikacja tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w dowolnej placówce eurobanku. 

O szczegółach dotyczących programu przeczytasz na stronach zamieszczonych w zakładce przydatne linki.
 

kiedy świadczenie 500 zł będzie wypłacane?

 • program "Rodzina 500+" wystartował 1 kwietnia 2016 r.
 • do 1 lipca 2016 r. do godziny 23:59 – istnieje możliwość składania wniosków uprawniających do wypłaty świadczeń wstecz za okres od kwietnia do czerwca 2016 r.
 • świadczenie jest wypłacane przez odpowiednią jednostkę (np. urząd gminy) na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce

złóż wniosek

w systemie eurobank online wypełnisz wniosek i załączysz odpowiednie dokumenty
*jeżeli do wniosku będziesz dołączać oświadczenia lub dokumenty, przygotuj wcześniej ich zdjęcia lub skany w formacie PDF, PNG lub JPG (wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 500 kB, nazwa pliku nie może zawierać polskich liter, znaków specjalnych i spacji)
 

 rejestracja wniosku

 po kliknięciu „wyślij wniosek” zostanie on przesłany do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 

rozpatrywanie wniosku

wniosek trafi do organu właściwego ze względu na adres zamieszkania

 

 decyzja o przyznaniu świadczenia

 decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymasz pisemnie od organu właściwego w terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku
 
 

 wypłata świadczenia

 w przypadku pozytywnej decyzji, świadczenie będzie wypłacane na rachunek wskazany we wniosku lub w gotówce

 
 

Rola Banku

eurobank umożliwia jedynie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego za pośrednictwem bankowości internetowej. Złożony w ten sposób wniosek jest przesyłany do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do właściwego organu ze względu na miejsce zamieszkania. Bank będzie usuwał dane objęte treścią wniosków i załączników, po otrzymaniu informacji potwierdzającej złożenie wniosku.  Wszelkie pytania związane z programem prosimy kierować w pierwszej kolejności pod numer dedykowanej infolinii

1. Czy eurobank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego eurobanku.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

 • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
 • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
 • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
 • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)  będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.
Złożenie wniosku:
 1. Zaloguj się do serwisu internetowego eurobanku.

 2. Wejdź w zakładkę bankowość elektroniczna a następnie w opcję Rodzina 500+ widoczną w głównym menu.

 3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

 4. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

 5. Zatwierdź i zakończ wniosek.

 6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

 • serwisie internetowym eurobanku

 • przez platformę ePUAP

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u

 • serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.

UWAGA!
Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w placówce eurobanku ani przez infolinię eurobanku.

4. Czy muszę być Klientem eurobanku, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego eurobanku.

5. Jestem Klientem eurobanku i mam dostęp do serwisu internetowego eurobanku. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

Jeśli otworzyłeś konto w eurobanku potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w placówce Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy eurobanku. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnej placówce eurobanku, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eurobanku.
Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. Możesz też skorzystać z listy organów prowadzących na stronie.

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym eurobanku i posiadasz konto w eurobank, możesz wskazać to konto  w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

9. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy eurobanku będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

10. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl 

11. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF

 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.

 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.

 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.

 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

12. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

13. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola eurobanku w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.
Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym eurobanku.
Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.

14. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w eurobanku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

15. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w eurobanku.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

16. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

eurobank zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.

17. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. (w eurobanku wkrótce po tym terminie) do 30.09.2017 r.
Jeśli zrobisz to:

 • do 01.07.2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję w sprawie świadczenia od organu prowadzącego i w przypadku decyzji pozytywnej wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za minione miesiące począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016 r.. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

UWAGA! 
W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące od momentu złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej.

 • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania od kwietnia 2016 r. i zaczniesz dostawać świadczenie należne od lipca 2016 r.                                                                                                

UWAGA!
W przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.
Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.
Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

18. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl 

19. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego eurobanku od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.
Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.
Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA!
Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

20. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia

IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku

IMIĘ - dane osoby wnioskującej

NAZWISKO - dane osoby wnioskującej

PESEL - dane osoby wnioskującej

NAZWA NADAWCY WNIOSKU - zawiera informacje o instytucji: Bank 

NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  - nazwa/kod organu prowadzącego w gminie

KOD DOKUMENTU

WERSJA DOKUMENTU

21. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym eurobanku. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę.
W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

22. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eurobanku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP jest UPO/UPP.
Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego eurobanku, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

23. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym eurobanku może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

24. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Eurobank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowego eurobanku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

25. Czy eurobank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

eurobank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.
Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.
Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

eurobank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym eurobanku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.
Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego eurobanku złożyć wniosek na „nowe” dziecko.

28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za eurobanku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

29. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem eurobanku? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

 • eurobank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym eurobanku. Złożenie wniosku w placówce Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

 • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

 • Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.

 • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

30. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.
Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17

 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112

 • Lubelskie: (81) 742 42 40

 • Lubuskie: (95) 711 55 00

 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12

 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85

 • Mazowieckie: (22) 695 71 22

 • Opolskie: (77) 452 45 00

 • Podkarpackie: 800 100 990

 • Podlaskie: (85) 743 94 99

 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78

 • Śląskie: (32) 207 70 05

 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05

 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94

 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77

 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

 • W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez Bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.
Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny. 

32. Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?

Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie, który został podany przez Ciebie we wniosku Rodzina 500+.

sprawdź produkty polecane

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »