Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

program Rodzina 500+

złóż wniosek o świadczenie w programie Rodzina 500+ w eurobanku!  

czym jest świadczenie 500 zł na dziecko w programie Rodzina 500+?program Rodzina 500+ - wnioskuj przez serwis eurobank online

 • to długofalowe, systemowe wsparcie polskich rodzin
 • to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków
 • rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie już na pierwsze dziecko
 • to nawet 6000 zł rocznego wsparcia na każde dziecko


kto może skorzystać z programu ?

 • rodzice oraz opiekunowie dzieci
 • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko
 • rodziny z niskim dochodem - poniżej 800 zł na osobę - otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko


jak otrzymać świadczenie 500 zł na dziecko ?

 • wnioski można składać w serwisie bankowości elektronicznej, świadczenie będzie wypłacane w dogodny sposób, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce
 • we wniosku należy wskazać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach
 • świadczenie wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych 
 • wniosek online mogą złożyć tylko Ci Klienci, których tożsamość podczas podpisywania umowy z eurobankiem była weryfikowana na podstawie dowodu osobistego (w placówce lub za pośrednictwem kuriera).
  W przypadku kiedy dane osobowe potwierdzono przelewem z innego banku, konieczna będzie weryfikacja tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w dowolnej placówce eurobanku. 

O szczegółach dotyczących programu przeczytasz na stronach zamieszczonych w zakładce przydatne linki.
 

kiedy świadczenie 500 zł będzie wypłacane?

 • program "Rodzina 500+" wystartował 1 kwietnia 2016 r.
 • do 1 lipca 2016 r. do godziny 23:59 – istnieje możliwość składania wniosków uprawniających do wypłaty świadczeń wstecz za okres od kwietnia do czerwca 2016 r.
 • świadczenie jest wypłacane przez odpowiednią jednostkę (np. urząd gminy) na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce

złóż wniosek

w systemie eurobank online wypełnisz wniosek i załączysz odpowiednie dokumenty
*jeżeli do wniosku będziesz dołączać oświadczenia lub dokumenty, przygotuj wcześniej ich zdjęcia lub skany w formacie PDF, PNG lub JPG (wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 500 kB, nazwa pliku nie może zawierać polskich liter, znaków specjalnych i spacji)
 

 rejestracja wniosku

 po kliknięciu „wyślij wniosek” zostanie on przesłany do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 

rozpatrywanie wniosku

wniosek trafi do organu właściwego ze względu na adres zamieszkania

 

 decyzja o przyznaniu świadczenia

 decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymasz pisemnie od organu właściwego w terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku
 
 

 wypłata świadczenia

 w przypadku pozytywnej decyzji, świadczenie będzie wypłacane na rachunek wskazany we wniosku lub w gotówce

 
 

Rola Banku

eurobank umożliwia jedynie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego za pośrednictwem bankowości internetowej. Złożony w ten sposób wniosek jest przesyłany do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do właściwego organu ze względu na miejsce zamieszkania. Bank będzie usuwał dane objęte treścią wniosków i załączników, po otrzymaniu informacji potwierdzającej złożenie wniosku.  Wszelkie pytania związane z programem prosimy kierować w pierwszej kolejności pod numer dedykowanej infolinii

1. Czy eurobank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego eurobanku.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

 • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
 • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
 • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
 • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)  będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.
Złożenie wniosku:
 1. Zaloguj się do serwisu internetowego eurobanku.

 2. Wejdź w zakładkę bankowość elektroniczna a następnie w opcję Rodzina 500+ widoczną w głównym menu.

 3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

 4. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

 5. Zatwierdź i zakończ wniosek.

 6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

 • serwisie internetowym eurobanku

 • przez platformę ePUAP

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u

 • serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.

UWAGA!
Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w placówce eurobanku ani przez infolinię eurobanku.

4. Czy muszę być Klientem eurobanku, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w eurobanku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego eurobanku.

5. Jestem Klientem eurobanku i mam dostęp do serwisu internetowego eurobanku. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

Jeśli otworzyłeś konto w eurobanku potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w placówce Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy eurobanku. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnej placówce eurobanku, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eurobanku.
Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. Możesz też skorzystać z listy organów prowadzących na stronie.

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym eurobanku i posiadasz konto w eurobank, możesz wskazać to konto  w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

9. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy eurobanku będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

10. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl 

11. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF

 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.

 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.

 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.

 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

12. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

13. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola eurobanku w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.
Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym eurobanku.
Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.

14. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w eurobanku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

15. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w eurobanku.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

16. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

eurobank zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.

17. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. (w eurobanku wkrótce po tym terminie) do 30.09.2017 r.
Jeśli zrobisz to:

 • do 01.07.2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję w sprawie świadczenia od organu prowadzącego i w przypadku decyzji pozytywnej wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za minione miesiące począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016 r.. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

UWAGA! 
W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące od momentu złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej.

 • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania od kwietnia 2016 r. i zaczniesz dostawać świadczenie należne od lipca 2016 r.                                                                                                

UWAGA!
W przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.
Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.
Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

18. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl 

19. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego eurobanku od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.
Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.
Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA!
Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

20. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia

IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku

IMIĘ - dane osoby wnioskującej

NAZWISKO - dane osoby wnioskującej

PESEL - dane osoby wnioskującej

NAZWA NADAWCY WNIOSKU - zawiera informacje o instytucji: Bank 

NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  - nazwa/kod organu prowadzącego w gminie

KOD DOKUMENTU

WERSJA DOKUMENTU

21. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym eurobanku. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę.
W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

22. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eurobanku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP jest UPO/UPP.
Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego eurobanku, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

23. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym eurobanku może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

24. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Eurobank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowego eurobanku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

25. Czy eurobank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

eurobank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.
Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.
Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

eurobank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym eurobanku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem eurobanku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.
Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego eurobanku złożyć wniosek na „nowe” dziecko.

28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za eurobanku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

29. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem eurobanku? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

 • eurobank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym eurobanku. Złożenie wniosku w placówce Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

 • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

 • Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.

 • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

30. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.
Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17

 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112

 • Lubelskie: (81) 742 42 40

 • Lubuskie: (95) 711 55 00

 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12

 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85

 • Mazowieckie: (22) 695 71 22

 • Opolskie: (77) 452 45 00

 • Podkarpackie: 800 100 990

 • Podlaskie: (85) 743 94 99

 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78

 • Śląskie: (32) 207 70 05

 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05

 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94

 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77

 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

 • W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez Bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.
Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny. 

32. Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?

Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie, który został podany przez Ciebie we wniosku Rodzina 500+.

sprawdź produkty polecane

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »