wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

Allianz Obligacji Plus

Subfundusz Allianz Obligacji Plus inwestuje aktywa w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw należących do OECD. Ponadto aktywa subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty (obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne). Inwestycje w papiery dłużne stanowią do 100% wartości aktywów subfunduszu.
 

  informacje ogólne
 towarzystwo TFI Allianz Polska
 typ subfunduszu obligacji
 rekomendowany okres inwestycji nie mniej niż 2 lata 

Ryzyko i zysk wskaźnik = 3


Niska kwota minimalnej wpłaty

 • pierwszej: 200 zł
 • kolejnych: 50 zł
Benchmark (stopa odniesienia):
Stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Bond Index

Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Euro Bank S.A. pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy Allianz FIO, nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie. Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Allianz FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie TFI Allianz Polska S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl i www.allianz.pl.

przyjdź do placówki eurobanku!

 • odwiedź dowolną placówkę eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości odwiedź dowolną placówkę eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości

  odwiedź dowolną placówkę eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości

 • wypełnij formularz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia wypełnij formularz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

  wypełnij formularz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

 • jeśli tak – zawrzemy Umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu jeśli tak – zawrzemy Umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

  jeśli tak – zawrzemy Umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

porozmawiaj na czacie
zacznij rozmowę

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

wyślij formularz, oddzwonimy!

Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

sprawdź produkty polecane

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »