wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

Amundi Globalnych Perspektyw

Poznaj fundusz Amundi Globalnych Perspektyw


Dla kogo?
 

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne i poszukujących szerokich możliwości inwestowania w różne klasy aktywów, zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach inwestycyjnych.
 

W co inwestujesz?

Polityka inwestycyjna dopuszcza zmienny udział w portfelu subfunduszu różnych instrumentów finansowych, a ich waga w portfelu uzależniona jest od bieżącej oceny atrakcyjności poszczególnych rynków i klas aktywów. Subfundusz może dokonywać inwestycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Decyzja o doborze poszczególnych składników do portfela jest wynikiem współpracy dwóch doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego, decydującego o alokacji i selekcji w aktywa polskie i globalnego, rekomendującego dobór aktywów zagranicznych.

Subfundusz dąży do osiągnięcia średniorocznego wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA*, przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego min. 5 lat**.

 
* EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro 
** Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu
 
informacje ogólne
 towarzystwo Amundi Polska TFI
 typ subfunduszu mieszany zagraniczny
 rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat 

Poziom ryzyka inwestycyjnego = 5


Niska kwota minimalnej wpłaty

 • pierwszej: 500 zł
 • kolejnej: 100 zł

Portfel modelowy

Limity inwestycyjne:
 • 0-100% - instrumenty dłużne
 • 0-100% - instrumenty udziałowe
Benchmark (stopa odniesienia):
 •  Subfundusz nie posiada określonego benchmarku (przyjętego wzorca porównawczego) 
Fundusze Amundi nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Euro Bank S.A. pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy Amundi Parasolowy FIO („Fundusze”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczony w serwisie opis Funduszy nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a ma charakter wyłącznie marketingowy. Opis ten nie zawiera wystarczających informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta.

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszy. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusze i nie ponosi odpowiedzialności za skutki  decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie.

Wymagane prawem informacje związane w inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz Tabela opłat, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl oraz www.amundi.pl.

 

przyjdź do placówki eurobanku!

 • odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

  odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

 • wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

  wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

 • po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu

  po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w wybranym przez Ciebie subfunduszu


przez internet

 • jeśli jesteś uczestnikiem funduszu, uzyskaj w placówce dostęp do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego jeśli jesteś uczestnikiem funduszu, uzyskaj w placówce dostęp do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

  jeśli jesteś uczestnikiem funduszu, uzyskaj w placówce dostęp do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

 • zaloguj się do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) zaloguj się do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI)

  zaloguj się do Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI)

 • wybierz subfundusz i złóż zlecenie wybierz subfundusz i złóż zlecenie

  wybierz subfundusz i złóż zlecenie

 • przelej środki i ... gotowe! przelej środki i ... gotowe!

  przelej środki i ... gotowe!

notowania funduszy

Sprawdź notowania funduszu Amundi!

wyślij formularz, oddzwonimy!

Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

porozmawiaj na czacie
zacznij rozmowę

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »