wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

MiFID

Skrót MiFID pochodzi od nazwy Markets in Financial Instruments Directive i oznacza dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych. Szczegółowe regulacje wynikające z Dyrektywy, jak również terminy dostosowania do jej wymogów, wprowadzone zostały w krajach członkowskich Unii (w tym i w Polsce) lokalnymi aktami prawnymi – do prawa polskiego Dyrektywa MiFID została zaimplementowana przez zmianę Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jednym z głównych celów MiFID jest ochrona inwestorów. Dyrektywa narzuca w tym zakresie m.in. następujące obowiązki:
  1. Konieczność zawarcia z Klientem chcącym złożyć za pośrednictwem banku zlecenie Umowy dotyczącej usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona.
  2. Umożliwienie Klientowi (przed zawarciem Umowy) wypełnienia testu oceniającego wiedzę i doświadczenie Klienta w zakresie inwestowania.
  3. Zaklasyfikowanie Klienta (przed zawarciem Umowy) do kategorii klientów detalicznych lub profesjonalnych i poinformowanie go o tym.
  4. Przekazanie Klientowi (przed zawarciem Umowy) szerokich informacji dotyczących świadczonej przez Bank w ramach Umowy usługi oraz informacji dotyczących zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych (w tym szczególnie w zakresie ryzyka związanego z inwestycją).
  5. Określenie procedur przyjmowania i przekazywania zleceń w sposób możliwie najbardziej korzystny dla Klientów oraz ustalenia możliwych konfliktów interesów i zasad zapobiegania im, a także przekazanie informacji o nich Klientom.

Euro Bank S.A. dostosował swoją działalność do wymogów MiFID z dniem 21.04.2010 r

Regulamin zleceń

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, od dnia 21 kwietnia 2010 r. przekazywanie za pośrednictwem Banku zleceń Klienta dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych będzie możliwe po zawarciu przez Klienta Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Zasady zawierania Umowy oraz świadczenia przez Bank usług będących przedmiotem Umowy zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

Pobierz Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń (pdf) - obowiązuje od 22.03.2016r.

Pakiet Informacji MiFID

Pakiet Informacji MiFID stanowi integralną część Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. Dokument dostarcza informacji dotyczących Banku, funduszy inwestycyjnych, ryzyka związanego z inwestycją w fundusze, zasad klasyfikacji klientów, zasad przeprowadzania przez Bank oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestycji, a także podejmowanych przez Bank działań w najlepiej pojętym interesie Klienta, jak również działań w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

Pobierz Pakiet Informacji MiFID (pdf)


Pobierz Wniosek o zmianę kategorii (pdf)
Pobierz kwestionariusz „Ocena wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego” (pdf)zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

porozmawiaj na czacie
zacznij rozmowę

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »