Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

MiFID

Skrót MiFID pochodzi od nazwy Markets in Financial Instruments Directive i oznacza dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych. Szczegółowe regulacje wynikające z Dyrektywy, jak również terminy dostosowania do jej wymogów, wprowadzone zostały w krajach członkowskich Unii (w tym i w Polsce) lokalnymi aktami prawnymi – do prawa polskiego Dyrektywa MiFID została zaimplementowana przez zmianę Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jednym z głównych celów MiFID jest ochrona inwestorów. Dyrektywa narzuca w tym zakresie m.in. następujące obowiązki:
  1. Konieczność zawarcia z Klientem chcącym złożyć za pośrednictwem banku zlecenie Umowy dotyczącej usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona.
  2. Umożliwienie Klientowi (przed zawarciem Umowy) wypełnienia testu oceniającego wiedzę i doświadczenie Klienta w zakresie inwestowania.
  3. Zaklasyfikowanie Klienta (przed zawarciem Umowy) do kategorii klientów detalicznych lub profesjonalnych i poinformowanie go o tym.
  4. Przekazanie Klientowi (przed zawarciem Umowy) szerokich informacji dotyczących świadczonej przez Bank w ramach Umowy usługi oraz informacji dotyczących zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych (w tym szczególnie w zakresie ryzyka związanego z inwestycją).
  5. Określenie procedur przyjmowania i przekazywania zleceń w sposób możliwie najbardziej korzystny dla Klientów oraz ustalenia możliwych konfliktów interesów i zasad zapobiegania im, a także przekazanie informacji o nich Klientom.

Euro Bank S.A. dostosował swoją działalność do wymogów MiFID z dniem 21.04.2010 r

Regulamin zleceń

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, od dnia 21 kwietnia 2010 r. przekazywanie za pośrednictwem Banku zleceń Klienta dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych będzie możliwe po zawarciu przez Klienta Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Zasady zawierania Umowy oraz świadczenia przez Bank usług będących przedmiotem Umowy zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A.

Pobierz Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń (pdf) - obowiązuje od 22.03.2016r.

Pakiet Informacji MiFID

Pakiet Informacji MiFID stanowi integralną część Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. Dokument dostarcza informacji dotyczących Banku, funduszy inwestycyjnych, ryzyka związanego z inwestycją w fundusze, zasad klasyfikacji klientów, zasad przeprowadzania przez Bank oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestycji, a także podejmowanych przez Bank działań w najlepiej pojętym interesie Klienta, jak również działań w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

Pobierz Pakiet Informacji MiFID (pdf)


Pobierz Wniosek o zmianę kategorii (pdf)
Pobierz kwestionariusz „Ocena wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego” (pdf)zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »