Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

program systematycznego inwestowania

Program Systematycznego Inwestowania - Mam plan: Inwestuję

postanowiłeś inwestować, ale nie chcesz od razu angażować dużych pieniędzy?
Program Systematycznego Inwestowania „Mam plan: Inwestuję” da Ci możliwość inwestowania nawet niewielkich kwot w jednostki uczestnictwa funduszy Amundi -
bez opłaty za ich nabycie.

jak to działa? - to proste!

w placówce eurobanku otwierasz rejestr uczestnictwa w Programie i zlecasz systematyczne dopłaty do Programu z Twojego Konta w eurobanku.
Nie musisz mieć dużych oszczędności, by zacząć inwestować:
 • minimalna kwota wpłaty na Program to jedynie 50 zł miesięcznie
 • łączna kwota wpłat w ciągu roku powinna wynieść co najmniej 600 zł
Systematyczne wpłaty, nawet jeśli niewielkie, dadzą z czasem szansę na zbudowanie znacznego kapitału. 

co zyskujesz?

 • opłata za nabycie jednostek uczestnictwa wynosi 0%
 • możliwość inwestowania w dowolne subfundusze wydzielone w ramach Amundi Parasolowego FIO – sam wybierasz ofertę najlepiej dopasowaną do Ciebie pod względem ryzyka i potencjalnych zysków
 • dzięki zleceniu stałemu określona przez Ciebie kwota pieniędzy we wskazanym dniu jest przelewana automatycznie na konto nabyć funduszy
 • nie płacisz za zamianę jednostek pomiędzy subfunduszami w ramach Programu
 • dzięki regularnym wpłatom cena nabywanych jednostek jest uśredniona

Okres udziału w Programie jest nieokreślony.
Możesz więc inwestować jak długo chcesz - bez opłaty za nabycie czy za zamianę jednostek uczestnictwa w Subfunfuszach nabytych w ramach Programu.
Pamiętaj jednak, że w przypadku wycofania środków z Programu w ciągu trzech pierwszych lat trwania Programu poniesiesz opłatę za umorzenie jednostek:
 • 3% w pierwszym roku trwania inwestycji
 • 2% w drugim roku trwania inwestycji 
 • 1% w trzecim roku trwania inwestycji
Warto więc planować swoją inwestycję w ramach Programu jako długoterminową.
 
Przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania „Mam plan” Inwestuję" (dalej: Program) poprzedzone jest zawarciem w placówce Euro Bank S.A. (dalej: Bank) Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz Umowy Konta – w przypadku Klientów, którzy ich wcześniej nie zawarli – oraz złożeniem zlecenia otwarcia Rejestru. Niespełnienie w danym roku inwestowaniawa warunku sumy wpłat w kwocie 600 PLN łacznie na wszystkie subfundusze w ramach Programu lub częściowe umorzenie jednostek nabytychw ramach Program, skutkuje ponownym rozpoczęciem rocznego okresu w ramach Okresu Inwestowania.Minimalna kwota pojedynczej wpłaty na Program nie może być niższa niż 50 PLN.  

Bank pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu Amundi Parasolowy FIO („Fundusz”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udzielając rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Amundi Parasolowy FIO jest zarządzany przez Amundi Polska TFI S.A., prowadzące działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawione informacje nie są prawnie-wiążącym źródłem wiedzy o funduszu inwestycyjnym i stanowią wyłącznie materiał reklamowy. Zamieszczone tu informacje nie są wystarczające do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Bank nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusz. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszu. Amundi Polska TFI S.A. ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie przedstawionego materiału.

Wymagane prawem informacje związane z inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka oraz zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Banku, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl i www.amundi.pl. Opłaty i prowizje, Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO oraz szczegóły oferty, w tym Regulamin Programu Systematycznego Inwestowania „Mam plan: Inwestuję”, dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie www.eurobank.pl.

w placówce eurobanku

 • odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

  odwiedź jedną z wybranych placówek eurobanku, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego

 • wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

  wypełnij kwestionariusz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego i sprawdź, czy inwestycja w fundusze jest dla Ciebie odpowiednia

 • po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru w Programie po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru w Programie

  po wypełnieniu kwestionariusza, zawrzemy umowę i przyjmiemy od Ciebie zlecenie otwarcia rejestru w Programie

 • następnie ustanowimy zlecenie stałe przelewów na konto nabyć funduszu, a jeśli dotychczas nie byłeś naszym Klientem, wcześniej otworzymy dla Ciebie konto następnie ustanowimy zlecenie stałe przelewów na konto nabyć funduszu, a jeśli dotychczas nie byłeś naszym Klientem, wcześniej otworzymy dla Ciebie konto

  następnie ustanowimy zlecenie stałe przelewów na konto nabyć funduszu, a jeśli dotychczas nie byłeś naszym Klientem, wcześniej otworzymy dla Ciebie konto

wyślij formularz, oddzwonimy!

Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

zapraszamy do kontaktu

zadzwoń do nas
19 000
24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

zapraszamy do placówek
znajdź placówkę

sprawdź produkty polecane

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »