wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

Visa Gold home

planujesz remont? korzystaj z karty Visa Gold Home i uzyskaj zwrot 5% za zakupy w wybranych hipermarketach budowlanych

poznaj zalety:

 • karta gwarantuje Ci 5% bonusu za zakupy w wybranych hipermarketach budowlanych
 • możliwość dokonywania szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych (szczegóły dostępne w Przewodniku dla zbliżeniowych kart kredytowych
 • zasady programu bonusowego:
  • co miesiąc zwrócimy Ci 5% kwoty jaką wydasz na zakupy w wybranych hipermarketach budowlanych, dzięki czemu możesz uzyskać bonus nawet do 500 zł miesięcznie
  • bonus otrzymasz, jeśli w ciągu cyklu rozliczeniowego zapłacisz kartą za zakupy na łączną kwotę minimum 1000 zł, w tym przynajmniej 300 zł w wybranych hipermarketach budowlanych
  • informacje o hipermarketach budowlanych objętych programem bonusowym uzyskasz w placówkach bankowych lub w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 19 000 (koszt wg taryfy operatora)
  • całkowita kwota wypłaconego bonusu nie może przekraczać 5000 zł za okres 12 cykli rozliczeniowych
  • zasady programu bonusowego "karta, która Cię urządza" znajdziesz w zakładce "dokumenty"
 • 0 zł za wydanie karty
 • dostępny limit do 50 000 zł
 • do 52 dni okresu bezodsetkowego dla transakcji bezgotówkowych
 • sam ustalasz wysokość spłat – minimalna rata to 5 % zadłużenia
 • 0 zł opłaty za obsługę limitu kredytowego – wystarczy, że w danym miesięcznym cyklu rozliczeniowym (liczonym od następnego dnia po sporządzeniu zestawienia do dnia sporządzenia kolejnego zestawienia) zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 700 zł
 • możliwość przeniesienia zadłużenia z innych kart kredytowych na kartę eurobanku. Poznaj szczegóły usługi i skorzystaj z atrakcyjnego  oprocentowania  - 8,9% przez pierwszych 6 cykli rozliczeniowych dla przeniesionego zadłużenia i dla transakcji bezgotówkowych
 •  RRSO wynosi 22,88% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 11.03.2016 r.   

dodatkowe usługi:

 • już nie musisz obawiać się, że zapomnisz o spłacie zadłużenia - dzięki bezpłatnej usłudze powiadomień SMS na 2 dni robocze przed terminem spłaty możesz otrzymywać SMS-y z przypomnieniem o terminie i kwocie wymaganej płatności oraz o wysokości całkowitego zadłużenia na koniec ostatniego cyklu rozliczeniowego.
 • możliwość otrzymywania elektronicznych zestawień transakcji na adres e-mail
 • usługa automatycznej spłaty zadłużenia na karcie z konta osobistego
 • usługa 3DS – dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowych (szczegóły w "przewodniku po płatnościach internetowych dla kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.")

poczuj się bezpiecznie!

 • razem z kartą otrzymasz bezpłatne ubezpieczenie, obejmujące m.in.:
  • nieuprawnione użycie karty
  • kradzież gotówki pobranej z bankomatu
  • kradzież towaru kupionego za pomocą karty
  • zaginięcie i uszkodzenia bagażu
  • koszty opóźnienia lotu podczas podróży
  • pomoc medyczną i prawną
 • bezpieczeństwo w przypadku zagubienia karty: jeśli zgubisz kartę, możesz czuć się bezpiecznie: eurobank zapewnia Ci 48-godzinną ochronę – w tym czasie nie stracisz pieniędzy, pamiętaj jednak, by jak najszybciej zgłosić utratę karty
 • możliwość skorzystania przez posiadacza karty kredytowej z ubezpieczenia od:
  • śmierci i trwałej niezdolności do pracy – ubezpieczenie podstawowe
  • utraty pracy lub tymczasowej niezdolności do pracy – ubezpieczenie rozszerzone

dowiedz się więcej:

 • możliwość korzystania z eurobank online – internetowego dostępu do karty, który umożliwia:
  • całodobowe zarządzanie rachunkiem karty kredytowej
  • bieżącą kontrolę dostępnego limitu, minimalnej kwoty spłaty, terminu płatności, czy stanu zadłużenia
  • stały dostęp do zestawień transakcji
  • zastrzeganie karty kredytowej bez wizyty w placówce
 
Oprocentowanie 8,9 % dla przenoszonego zadłużenia i transakcji bezgotówkowych obowiązuje pod warunkiem dostarczenia w ciągu 90 dni od zawarcia umowy dokumentów potwierdzających spłatę i zamknięcie zobowiązań spłacanych w ramach Umowy oraz niezalegania ze spłatą zobowiązań kredytowych wobec Euro Banku S.A.

Przyznanie limitu  zależy od indywidualnej oceny wnioskodawcy i od wyniku badania jego zdolności kredytowej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  dla karty Visa Gold Home wynosi 22,88%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł, wykorzystana w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,  całkowita kwota do zapłaty 2602,92zł, oprocentowanie zmienne 10 %, całkowity koszt kredytu 602,92 zł (w tym: odsetki 254,92 zł, opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za obsługę Limitu kredytowego 14,50 zł) spłacany w ciągu 24 miesięcy (przez pierwsze 23 miesiące spłaty w wysokości 5% kwoty zadłużenia miesięcznie, a w ostatnim, 24 miesiącu, spłata pozostałej część zadłużenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 11.03.2016 na reprezentatywnym przykładzie.             

Dla Umów zawartych do dnia 13.09.2015 pobierana jest opłata roczna zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, jeśli rocznica wypada do 13.09.2016. Po naliczeniu opłaty rocznej w tym okresie, od kolejnego cyklu rozliczeniowego, naliczana będzie opłata miesięczna.
 
Bank przestrzega Rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczącej dobrych praktyk na rynku bancassurance. 
Szczegóły oferty,  w tym opłaty i prowizje, Regulamin wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A, jak również ogólne warunki ubezpieczeń, określające szczegółowe warunki ubezpieczeń, w tym zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych, dostępne są w placówkach Euro Banku S.A. i na www.eurobank.pl.
 
Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązującej od dnia 07.05.2016 r.
Opłata za wydanie Karty głównej 0 zł
Opłata za obsługę limitu kredytowego – opłata naliczana po zakończonym cyklu rozliczeniowym*: 
jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie transakcji bezgotówkowych wynosi min. 700 zł, lub
0 zł
jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty był objęty co najmniej jednym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji 'Ubezpieczenia opcjonalne', lub
12,50 zł
jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty nie był objęty żadnym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji 'Ubezpieczenia opcjonalne'
14,50 zł
Wydanie Karty dodatkowej 0 zł
Opłata za Kartę dodatkową – opłata naliczana w rocznicę wydania Karty dodatkowej 50 zł
Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej za granicą, z wykluczeniem transakcji związanej z hazardem *** 3% kwoty transakcji
Wypłata gotówki w bankomacie eurobanku 4,5% kwoty wypłaty min. 9 zł
Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce obcego banku, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski 4,5% kwoty wypłaty min. 9 zł
Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie transakcji 4,5% kwoty wypłaty min. 10 zł
Pakiet ubezpieczeń podstawowych 0 zł
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności  0,30%
(kwoty zadłużenia na Zestawieniu transakcji)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności oraz utraty pracy  0,43%
(kwoty zadłużenia na Zestawieniu transakcji)
Ubezpieczenie od śmierci klienta lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności oraz czasowej niezdolności do pracy   0,43%
(kwoty zadłużenia na Zestawieniu transakcji)
Minimalna kwota spłaty 5% min. 30 zł
Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych do 52 dni
Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych 10%
Oprocentowanie Transakcji wypłaty gotówki 10%
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania** 22,88 %
Oprocentowanie transakcji spłaty zadłużenia karty w innym banku 8,9 %**** / 10%
Przedstawiona tabela zawiera wybrane opłaty i prowizje. Pełna wersja tabeli opłat i prowizji dostępna jest w zakładce „dokumenty do pobrania”.

*Dla Umów zawartych do dnia 13.09.2015 pobierana jest opłata roczna zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, jeśli rocznica wypada do 13.09.2016. Po naliczeniu opłaty rocznej w tym okresie, od kolejnego cyklu rozliczeniowego, naliczana będzie opłata miesięczna.


** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  dla karty Visa Gold Home wynosi 22,88%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł, wykorzystana w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,  całkowita kwota do zapłaty 2602,92zł, oprocentowanie zmienne 10 %, całkowity koszt kredytu 602,92 zł (w tym: odsetki 254,92 zł, opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za obsługę Limitu kredytowego 14,50 zł) spłacany w ciągu 24 miesięcy (przez pierwsze 23 miesiące spłaty w wysokości 5% kwoty zadłużenia miesięcznie, a w ostatnim, 24 miesiącu, spłata pozostałej część zadłużenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 11.03.2016 na reprezentatywnym przykładzie.    
                  
***Transakcja związana z hazardem  -Transakcja zrealizowana w kasynie lub związana z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi.

****Obowiązuje przez okres pierwszych pełnych 6 cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Umowie.

Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, jak również zakres ubezpieczeń oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych dostępne są w placówkach i na www.eurobank.pl.

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dowód osobisty
  1. jakie jest Twoje źródło dochodu?
   • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia lub
   • druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy lub 
   • wyciąg/historia rachunku lub 
   • PIT11/PIT40 za rok poprzedni akceptowany do końca czerwca bieżącego roku 
   • decyzja o przyznaniu świadczenia lub
   • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
   • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
   • wyciąg/historia rachunku lub
   • potwierdzenie przelewu świadczenia lub 
   • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia lub
   • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
   • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
   • wyciąg/historia rachunku lub potwierdzenie przelewu świadczenia lub
   • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
   • dokument dodatkowy:
    • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej lub
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty rodzinnej lub
    • wyciąg/historia rachunku lub
    • potwierdzenie przelewu renty rodzinnej lub
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty rodzinnej
     
   • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient posiada nową legitymację rencisty w formie plastikowej karty):
    • decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
    • ostatni lub przedostatni odcinek renty
    • wyciąg lub historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty
    • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
     
   • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient nie przedstawi nowej legitymacji rencisty):
    •  decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    •  dodatkowo opcjonalnie:
     • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
     • ostatni lub przedostatni odcinek renty
     • wyciąg lub historia rachunku
     • potwierdzenie przelewu renty
     • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
     
   • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej lub
   • ostatnia waloryzacja renty strukturalnej
   • dokument dodatkowy:
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty strukturalnej lub
    • wyciąg/historia rachunku lub
    • potwierdzenie przelewu renty strukturalnej lub
    • zaświadczenie z KRUS/ARiMR o otrzymywaniu renty strukturalnej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   •  PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca)
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, wymagane jest podsumowanie poprzedniego roku z PKPiR oraz podsumowanie roku bieżącego, jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca, wymagane jest jedynie podsumowanie z PKPiR bieżącego roku)
    • zaświadczenie o uzyskanych dochodach narastająco od początku roku wystawione przez biuro rachunkowe (powinno zawierać pieczęć biura i podpis księgowego)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US
    • Zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 m-ce (w sytuacji, kiedy klient nie składał jeszcze PIT)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce 
   • PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca) 
   • Umowa spółki
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • formularz F-01 za ostatni kwartał
    • rachunek zysku i strat oraz bilans za rok bieżący (min. za 3 m-ce roku bieżącego) lub rachunek zysku i strat oraz bilans za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca
    • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku wystawione min. za 3 miesiące roku bieżącego, lub za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca, przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowego firmy (pod warunkiem, że nie jest nim właściciel firmy) 
   • umowy lub kontrakty wraz z rachunkami lub wyciągiem z konta zawarte w ciągu ostatnich 12 m-cy lub
   • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 12 m-cy (powinno zawierać zestawienie kwot dochodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach)
   • oryginały umów zawartych w ciągu ostatnich 12 m-cy oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 m-ce
    • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz
   • książeczka żeglarska oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • zaświadczenie o zarobkach z agencji pośredniczącej
    • kontrakty marynarskie
    • paymenty

  dokumenty do pobrania

  pobierz paczkę wszystkich dokumentów
  dokumenty archiwalne zobacz dokumenty archiwalne

   

  Karta Visa Gold Home wydawana jest wyłącznie posiadaczom i wnioskodawcom o kredyt hipoteczny eurobanku.

   

  wyślij formularz, oddzwonimy!

  Dziękujemy za wysłanie formularza.
  Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
  Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

  zapraszamy do kontaktu

  zadzwoń do nas
  19 000
  24h/7dni; koszt połączenia wg taryfy operatora

  porozmawiaj na czacie
  zacznij rozmowę

  zapraszamy do placówek
  znajdź placówkę

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »