Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

limit w koncie

limit kredytowy w koncie to przede wszystkim:

 • dodatkowe środki od 1 000 zł do 100 000 zł
 • zwrot odsetek, jeśli wykorzystujesz limit nie dłużej niż 10 dni w miesiącu
 • zwrot prowizji za przyznanie i przedłużenie limitu – wystarczy, że Twoje wynagrodzenie pracownicze lub świadczenie emerytalno-rentowe będzie przelewane na konto w eurobanku
 • możliwość przedłużenia limitu na kolejny rok
 • RRSO 20,37% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 05.03.2015 r.
Oprocentowanie limitu kredytowego:
kwota zadłużenia oprocentowanie
do 6 000,00 zł 10,00%
od 6 000,01 zł 9,65%

dodatkowo:

 • szybka decyzja kredytowa nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń
 • wymagane dokumenty - jeżeli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę wystarczy wyciąg z konta dokumentujący 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia na rachunek lub PIT-11, lub druk RMUA, lub zaświadczenie o dochodach, dla pozostałych źródeł dochodu listę wymaganych dokumentów znajdziesz w zakładce dokumenty
 • wygoda i dowolność korzystania z przyznanego limitu – wypłaty gotówki w bankomacie lub placówce, transakcje przez internet lub płatności przy użyciu karty płatniczej
 • wygodna spłata odsetek – nie musisz pamiętać o spłacie; odsetki naliczone co miesiąc automatycznie pobierane są ze środków znajdujących się na koncie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 20,37%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty  2368 zł, oprocentowanie stałe 10,00%, całkowity koszt kredytu 368 zł (w tym prowizja 60 zł, odsetki 200 zł, ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta active 108 zł - 9 zł miesięcznie), czas obowiązywania umowy 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.03.2015 r. na reprezentatywnym przykładzie. Faktyczne RRSO zależy od sposobu wykorzystania limitu kredytowego (terminu, wysokości i sposobu wypłaty) oraz terminu i wysokości dokonywanych spłat zadłużenia.


Zwrot prowizji za przyznanie i przedłużenie limitu dotyczy Klientów, których wynagrodzenie pracownicze lub świadczenie emerytalno-rentowe jest przelewane przez podmiot zobowiązany do jego wypłaty na konto w eurobanku przez cały okres kredytu.W przypadku korzystania z Limitu kredytowego w danym miesiącu przez okres nie dłuższy niż 10 dni (okres bezodsetkowy), Bank zwraca kwotę pobraną z tytułu odsetek. Dni korzystania z Limitu kredytowego w ramach okresu bezodsetkowego nie muszą następować kolejno po sobie. Zwrotu odsetek Bank dokonuje na Rachunek bieżący w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pobrania. W przypadku korzystania przez Kredytobiorcę z Limitu kredytowego przez okres dłuższy niż Okres bezodsetkowy, Bank pobierze odsetki za cały czas korzystania z Limitu kredytowego w danym miesiącu.
Udzielenie limitu kredytowego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. 
Szczegóły, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Euro Banku S.A.

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dowód osobisty
  1. jakie jest Twoje źródło dochodu?
   • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia lub
   • druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy lub 
   • wyciąg/historia rachunku lub 
   • PIT11/PIT40 za rok poprzedni akceptowany do końca czerwca bieżącego roku 
   • decyzja o przyznaniu świadczenia lub
   • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
   • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
   • wyciąg/historia rachunku lub
   • potwierdzenie przelewu świadczenia lub 
   • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia lub
   • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
   • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
   • wyciąg/historia rachunku lub potwierdzenie przelewu świadczenia lub
   • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
   • dokument dodatkowy:
    • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej lub
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty rodzinnej lub
    • wyciąg/historia rachunku lub
    • potwierdzenie przelewu renty rodzinnej lub
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty rodzinnej
     
   • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient posiada nową legitymację rencisty w formie plastikowej karty):
    • decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
    • ostatni lub przedostatni odcinek renty
    • wyciąg lub historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty
    • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
     
   • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient nie przedstawi nowej legitymacji rencisty):
    •  decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    •  dodatkowo opcjonalnie:
     • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
     • ostatni lub przedostatni odcinek renty
     • wyciąg lub historia rachunku
     • potwierdzenie przelewu renty
     • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
     
   • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej lub
   • ostatnia waloryzacja renty strukturalnej
   • dokument dodatkowy:
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty strukturalnej lub
    • wyciąg/historia rachunku lub
    • potwierdzenie przelewu renty strukturalnej lub
    • zaświadczenie z KRUS/ARiMR o otrzymywaniu renty strukturalnej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   •  PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca)
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, wymagane jest podsumowanie poprzedniego roku z PKPiR oraz podsumowanie roku bieżącego, jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca, wymagane jest jedynie podsumowanie z PKPiR bieżącego roku)
    • zaświadczenie o uzyskanych dochodach narastająco od początku roku wystawione przez biuro rachunkowe (powinno zawierać pieczęć biura i podpis księgowego)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US
    • Zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 m-ce (w sytuacji, kiedy klient nie składał jeszcze PIT)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce 
   • PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca) 
   • umowa spółki
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • formularz F-01 za ostatni kwartał
    • rachunek zysku i strat oraz bilans za rok bieżący (min. za 3 m-ce roku bieżącego) lub rachunek zysku i strat oraz bilans za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca
    • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku wystawione min. za 3 miesiące roku bieżącego, lub za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca, przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowego firmy (pod warunkiem, że nie jest nim właściciel firmy) 
   • umowy lub kontrakty wraz z rachunkami lub wyciągiem z konta zawarte w ciągu ostatnich 12 m-cy lub
   • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 12 m-cy (powinno zawierać zestawienie kwot dochodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach)
   • oryginały umów zawartych w ciągu ostatnich 12 m-cy oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 m-ce
    • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz
   • książeczka żeglarska oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • zaświadczenie o zarobkach z agencji pośredniczącej
    • kontrakty marynarskie
    • paymenty
   • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie wielkości gospodarstwa – akceptujemy również grunty dzierżawione na podstawie umowy zawartej co najmniej 12 m-cy wstecz
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie faktur ze sprzedaży produktów rolnych, weź ze sobą:
    • faktury VAT RR z ostatnich 12 miesięcy
    • jeden z dokumentów: Decyzję ARiMR o przyznaniu dopłat unijnych lub wyciąg/historię rachunku, dokumentującą wpływ dopłat, jeśli chcesz uwzględnić dopłaty unijne
    • umowę dzierżawy, jeśli dzierżawisz grunty

  dokumenty do pobrania


  dokumenty archiwalne
  zobacz dokumenty archiwalne

  sprawdź, jak to działa

  • przyjdź do placówki eurobanku z dowodem osobistym oraz odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód
 przyjdź do placówki eurobanku z dowodem osobistym oraz odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód

   przyjdź do placówki eurobanku z dowodem osobistym oraz odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskiwany dochód

  • jeśli jeszcze nie posiadasz konta osobistego w eurobanku, załóż konto na co dzień, active lub prestige jeśli jeszcze nie posiadasz konta osobistego w eurobanku, załóż konto na co dzień, active lub prestige

   jeśli jeszcze nie posiadasz konta osobistego w eurobanku, załóż konto na co dzień, active lub prestige

  • zawnioskuj o przyznanie limitu zawnioskuj o przyznanie limitu

   zawnioskuj o przyznanie limitu

  • podczas wizyty w placówce załatwisz wszystkie formalności i będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi środkami w postaci limitu kredytowego w koncie
podczas wizyty w placówce załatwisz wszystkie formalności i będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi środkami w postaci limitu kredytowego w koncie

   podczas wizyty w placówce załatwisz wszystkie formalności i będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi środkami w postaci limitu kredytowego w koncie


  Udzielenie limitu kredytowego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej.

  kalkulator limitu kredytowego

  sprawdź koszty

  dlaczego warto wybrać eurobank?

  posiadaczom naszych kont zapewniamy najlepszą obługę klienta wg Money.pl!

  wg rankingu "Najlepsza obsługa Klienta 2016", marzec 2016 r.
  dowiedz się więcej

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »