Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

pożyczka energooszczędna

Planujesz modernizację swojego domu przy zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań? Dążysz do obniżenia rachunków i zwiększenia komfortu przy jednoczesnym dbaniu o środowisko? eurobank Cię w tym wspiera!

Jako bank uczestniczący w programie PolREFF - Polskim Programie Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych - przygotowaliśmy we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju specjalną ofertę pożyczki.

gotówka od 5 000 zł do 120 000 zł

pożyczka na remont w celu podniesienia efektywności energetycznej

szybka decyzja kredytowa

okres kredytowania do 108 miesięcy


weź pożyczkę, zyskaj rabat w postaci zwrotu: 


5% kwoty pożyczki lub 5% kwoty doładowania, nie więcej jednak niż 500 zł, gdy przeznaczysz pożyczkę na wskazane w Programie, energooszczędne rozwiązania w Twoim domu.


10% ceny brutto zakupu pompy ciepła, kotła gazowego lub kotła na biomasę, nie więcej jednak niż 1000 zł, w przypadku przeznaczenia środków z pożyczki na zakup takiej pompy lub kotła. Liczba tych zwrotów jest limitowana do 500 sztuk. Aktualnie do wykorzystania pozostało 500 zwrotów.

Suma zwrotów nie może przekroczyć sumy zapłaconej prowizji i opłaty przygotowawczej.
 

wybierz najlepsze rozwiązania dla swojego domu objęte programem PolREFF: 

 • wymiana okien
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • ocieplenie stropu piwnicy
 • ocieplenie podłogi
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie dachu, stropu nad najwyższą kondygnacją
 • modernizacja instalacji ogrzewania
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • wymiana źródła ciepła
 • wentylacja z odzyskiem ciepła
 • modernizacja oświetlenia
 • pompy ciepła (w tym rewersyjne - klimatyzacja)
 • termiczne kolektory słoneczne
 • panele fotowoltaiczne
 

Korzystaj z wirtualnego doradcy PolREFF oraz kalkulatora oszczędności 
sprawdź
Kalkulator pomoże Ci oszacować roczne oszczędności, jakie zyskasz po modernizacji domu lub mieszkania. 
 

sprawdź szczegóły: 

zobacz inne dokumenty

zależy nam na powietrzu, którym oddychasz

W ramach akcji #BezSmogu eurobank przyłącza się do tworzenia ogólnopolskiej sieci czujników jakości powietrza.  
Dowiedz się więcej i sprawdź czym oddychasz»  
 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 16 600 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 454,28 zł, oprocentowanie stałe 10,00%, całkowity koszt kredytu 6 854,28 zł (w tym: opłata przygotowawcza 100 zł, prowizja 1 909,87 zł, odsetki 4 844,41 zł), 57 miesięcznych równych rat w wysokości 411,48 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 411,40 zł. Kalkulacja na dzień 02.10.2017 r. na przykładzie reprezentatywnym.
Oferta specjalna dostępna jest do 31.03.2018 r.
Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania rabatu opisane są w Regulaminie Oferty Specjalnej „Pożyczka energooszczędna”.

weź pożyczkę w placówce eurobanku!

 • przyjdź do najbliższej placówki eurobanku przyjdź do najbliższej placówki eurobanku

  przyjdź do najbliższej placówki eurobanku

 • doradca zbada Twoją zdolność i przedstawi ofertę doradca zbada Twoją zdolność i przedstawi ofertę

  doradca zbada Twoją zdolność i przedstawi ofertę

 • podpisz umowę kredytową oraz Deklarację przeznaczenia środków na przedsięwzięcie energooszczędne podpisz umowę kredytową oraz Deklarację przeznaczenia środków na przedsięwzięcie energooszczędne

  podpisz umowę kredytową oraz Deklarację przeznaczenia środków na przedsięwzięcie energooszczędne

 • otrzymasz gotówkę na swoje konto otrzymasz gotówkę na swoje konto

  otrzymasz gotówkę na swoje konto

 uzyskaj rabat w postaci zwrotu

 • przy podpisywaniu umowy kredytowej - wypełnij Deklarację wykorzystania środków z pożyczki na energooszczędne rozwiązania w Twoim domu
 • w ciągu 3 miesięcy od podpisania Deklaracji, przedstaw w Placówce Banku lub prześlij za pośrednictwem eurobank online, rachunki imienne lub faktury, potwierdzające, że:
  • co najmniej 50% środków z pożyczki przeznaczyłeś zgodnie z Deklaracją, na przedsięwzięcie energooszczędne i/lub
  • zgodnie z Deklaracją, środki z pożyczki przeznaczyłeś na zakup pompy ciepła, kotła gazowego lub kotła na biomasę,  
 • po spełnieniu w/w warunków eurobank wypłaci Rabat, na to samo konto, na które zostały przelane środki z pożyczki
 

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dowód osobisty
  1. jakie jest Twoje źródło dochodu?
   • jeden z dokumentów do wyboru:
    • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia
    • druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy
    • wyciąg/historia rachunku
    • PIT11/PIT40 za rok poprzedni akceptowany do końca czerwca bieżącego roku
   • jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o przyznaniu świadczenia
    • ostatnia waloryzacja świadczenia
    • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia
    • wyciąg/historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu świadczenia
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia
    • ostatnia waloryzacja świadczenia
    • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia
    • wyciąg/historia rachunku lub potwierdzenie przelewu świadczenia
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • Jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
    • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty rodzinnej
    • wyciąg/historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty rodzinnej
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty rodzinnej
   • Jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
    • ostatni lub przedostatni odcinek renty
    • wyciąg lub historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty
    • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
   • Jeden z dokumentów do wyboru:
    • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej
    • ostatnia waloryzacja renty strukturalnej
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty strukturalnej
    • wyciąg/historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty strukturalnej
    • zaświadczenie z KRUS/ARiMR o otrzymywaniu renty strukturalnej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • dowody opłacenia podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub 3 kwartały lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • PIT 36/36L dla wniosków składanych po 20 lipca
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
    • zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez biuro rachunkowe
    Jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, ww. dokument powinien obejmować podsumowanie poszczególnych miesięcy za rok poprzedni oraz bieżący; jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca - podsumowanie poszczególnych miesięcy z bieżącego roku.
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • dowody opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce/kwartały lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • dowody opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce/kwartały lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US
    • Zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 m-ce (w sytuacji, kiedy klient nie składał jeszcze PIT)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z CEiDG lub wypis/wydruk z KRS
   • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub dowody opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce/kwartały
   • PIT 36/36L dla wniosków składanych po 20 lipca
   • umowa spółki
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • formularz F-01 za ostatni kwartał
    • rachunek zysku i strat oraz bilans za min. 3 m-ce roku bieżącego lub za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca
    • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku za min. 3 miesiące roku bieżącego lub za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca, wystawione przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowego firmy
   • umowy lub kontrakty wraz z rachunkami lub wyciągiem z konta zawarte w ciągu ostatnich 12 m-cy lub
   • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 12 m-cy (powinno zawierać zestawienie kwot dochodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach)
   • oryginały umów zawartych w ciągu ostatnich 12 m-cy oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 m-ce
    • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz
   • książeczka żeglarska oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • zaświadczenie o zarobkach z agencji pośredniczącej
    • kontrakty marynarskie
    • paymenty
   • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie wielkości gospodarstwa – akceptujemy również grunty dzierżawione na podstawie umowy zawartej co najmniej 12 m-cy wstecz
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie faktur ze sprzedaży produktów rolnych, weź ze sobą:
    • faktury VAT RR z ostatnich 12 miesięcy
    • jeden z dokumentów: Decyzję ARiMR o przyznaniu dopłat unijnych lub wyciąg/historię rachunku, dokumentującą wpływ dopłat, jeśli chcesz uwzględnić dopłaty unijne
    • umowę dzierżawy, jeśli dzierżawisz grunty

  dokumenty do pobrania

  pobierz paczkę wszystkich dokumentów

  wyślij formularz, oddzwonimy!

  Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt zwrotny ze strony Banku nastąpił w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
  Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.
   

  sprawdź produkty polecane

  pytania i odpowiedzi

  sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »