wyraź opinię

Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

pożyczka gotówkowa „wypożyczka”

jeszcze tańsza wypożyczka!

Teraz za wypożyczenie 10 000 zł na 60 rat zapłacisz  połowę rocznej opłaty za wypożyczenie – tylko 500zł, zamiast 1 000 zł (RRSO 9,55%). Sprawdź!

zalety:

 • kwota pożyczki  10 000 zł
 • połowa opłaty za wypożyczenie w ramach promocji – tylko 500 zł
 • okres kredytowania – 60 miesięcy

poznaj pozostałe zalety wypożyczki:

 • możliwość połączenia dochodów z bliską osobą
 • przerwa od raty - możesz skorzystasz z niej już po 6. terminowo spłaconych ratach bez zbędnych formalności
 • sam wybierasz dzień spłaty raty, który jest dla Ciebie dogodny

dodatkowe informacje:

 • możesz skorzystać z ubezpieczenia od:
  • śmierci i trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie podstawowe
  • utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania
  • (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów) – ubezpieczenie dodatkowe
 
Promocja „Jeszcze tańsza wypożyczka” (dalej: „Promocja”) trwa do 16.04.2017 r. i dotyczy kwoty 10.000 zł rozłożonej na 60 rat.

„Opłata za wypożyczenie" – to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 500 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 2 500 zł (w tym: opłata przygotowawcza 100 zł, prowizja 2400 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł), 59 miesięcznych równych rat w wysokości 208,33 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 208,53 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej.

Szczegóły, opłaty i prowizje, Regulamin Promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Euro Banku S.A.

  

weź wypożyczkę ze znaną z góry, całkowitą i niezmienną opłatą za wypożyczenie

co wyróżnia wypożyczkę?

 • kwota pożyczki od 1000 zł aż do 15 000 zł
 • okres kredytowania - od 1 roku nawet do 5 lat
 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolny cel
 • szybka decyzja kredytowa

sprawdź, jakie to proste:

kwota pożyczki roczna opłata
 za wypożyczenie
5 000 zł500 zł
10 000 zł - Promocja "Jeszcze tańsza wypożyczka"500 zł
15 000 zł1 500 zł

RRSO 19,74% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.06.2016 r.

poznaj pozostałe zalety wypożyczki:

 • możliwość połączenia dochodów z bliską osobą
 • przerwa od raty - możesz skorzystasz z niej już po 6. terminowo spłaconych ratach bez zbędnych formalności
 • sam wybierasz dzień spłaty raty, który jest dla Ciebie dogodny 


dodatkowe informacje:

 • możesz skorzystać z ubezpieczenia od: 
  • śmierci i trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie podstawowe
  • utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania
   (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów) – ubezpieczenie dodatkowe
Udzielenie pożyczki gotówkowej „Wypożyczka” dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy zł na okres od 12 do 60 miesięcy zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej.
 
„Opłata za wypożyczenie" – to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach.
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,74%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5100 zł, całkowita kwota do zapłaty 5949,60 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 849,60 zł (w tym: opłata przygotowawcza 100 zł, prowizja 749,60 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł), 20 miesięcznych równych rat w wysokości 297,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2016 r. na przykładzie reprezentatywnym. 
 
Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Euro Banku S.A.
 

  dokumenty niezbędne do uzyskania produktu

  1. dowód osobisty
  1. jakie jest Twoje źródło dochodu?
   • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia lub
   • druk RMUA wystawiony w ciągu 3 ostatnich miesięcy lub 
   • wyciąg/historia rachunku lub 
   • PIT11/PIT40 za rok poprzedni akceptowany do końca czerwca bieżącego roku 
   • decyzja o przyznaniu świadczenia lub
   • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
   • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
   • wyciąg/historia rachunku lub
   • potwierdzenie przelewu świadczenia lub 
   • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia lub
   • ostatnia waloryzacja świadczenia lub
   • ostatni bądź przedostatni odcinek świadczenia lub
   • wyciąg/historia rachunku lub potwierdzenie przelewu świadczenia lub
   • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
   • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej
   • dokument dodatkowy:
    • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej lub
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty rodzinnej lub
    • wyciąg/historia rachunku lub
    • potwierdzenie przelewu renty rodzinnej lub
    • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty rodzinnej
     
   • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient posiada nową legitymację rencisty w formie plastikowej karty):
    • decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
    • ostatni lub przedostatni odcinek renty
    • wyciąg lub historia rachunku
    • potwierdzenie przelewu renty
    • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
     
   • Jeden z poniższych dokumentów do wyboru (jeśli klient nie przedstawi nowej legitymacji rencisty):
    •  decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu renty
    •  dodatkowo opcjonalnie:
     • ostatnia waloryzacja renty ZUS lub KRUS
     • ostatni lub przedostatni odcinek renty
     • wyciąg lub historia rachunku
     • potwierdzenie przelewu renty
     • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywaniu renty
     
   • decyzja o przyznaniu renty strukturalnej lub
   • ostatnia waloryzacja renty strukturalnej
   • dokument dodatkowy:
    • ostatni bądź przedostatni odcinek renty strukturalnej lub
    • wyciąg/historia rachunku lub
    • potwierdzenie przelewu renty strukturalnej lub
    • zaświadczenie z KRUS/ARiMR o otrzymywaniu renty strukturalnej
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   •  PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca)
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, wymagane jest podsumowanie poprzedniego roku z PKPiR oraz podsumowanie roku bieżącego, jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca, wymagane jest jedynie podsumowanie z PKPiR bieżącego roku)
    • zaświadczenie o uzyskanych dochodach narastająco od początku roku wystawione przez biuro rachunkowe (powinno zawierać pieczęć biura i podpis księgowego)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • odcinki opłacanego podatku dochodowego do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US
    • Zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 m-ce (w sytuacji, kiedy klient nie składał jeszcze PIT)
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
   • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce 
   • PIT B (dokument obowiązkowy dla wniosków składanych po 20 lipca) 
   • Umowa spółki
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • formularz F-01 za ostatni kwartał
    • rachunek zysku i strat oraz bilans za rok bieżący (min. za 3 m-ce roku bieżącego) lub rachunek zysku i strat oraz bilans za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca
    • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku wystawione min. za 3 miesiące roku bieżącego, lub za rok poprzedni jeżeli wniosek składany jest do końca marca, przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowego firmy (pod warunkiem, że nie jest nim właściciel firmy) 
   • umowy lub kontrakty wraz z rachunkami lub wyciągiem z konta zawarte w ciągu ostatnich 12 m-cy lub
   • zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 12 m-cy (powinno zawierać zestawienie kwot dochodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach)
   • oryginały umów zawartych w ciągu ostatnich 12 m-cy oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 m-ce
    • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz
   • książeczka żeglarska oraz
   • jeden z poniższych dokumentów do wyboru:
    • zaświadczenie o zarobkach z agencji pośredniczącej
    • kontrakty marynarskie
    • paymenty
   • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie wielkości gospodarstwa – akceptujemy również grunty dzierżawione na podstawie umowy zawartej co najmniej 12 m-cy wstecz
   • jeśli chcesz ustalić dochód na podstawie faktur ze sprzedaży produktów rolnych, weź ze sobą:
    • faktury VAT RR z ostatnich 12 miesięcy
    • jeden z dokumentów: Decyzję ARiMR o przyznaniu dopłat unijnych lub wyciąg/historię rachunku, dokumentującą wpływ dopłat, jeśli chcesz uwzględnić dopłaty unijne
    • umowę dzierżawy, jeśli dzierżawisz grunty

  dokumenty do pobrania

  pobierz paczkę wszystkich dokumentów
  dokumenty archiwalne zobacz dokumenty archiwalne

  jak otrzymać wypożyczkę?

  • przyjdź do placówki z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym dochód przyjdź do placówki z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym dochód

   przyjdź do placówki z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym dochód

  • wybierz kwotę i okres kredytowania wypożyczki - doradca pomoże dopasować ofertę do Twoich potrzeb wybierz kwotę i okres kredytowania wypożyczki - doradca pomoże dopasować ofertę do Twoich potrzeb

   wybierz kwotę i okres kredytowania wypożyczki - doradca pomoże dopasować ofertę do Twoich potrzeb

  • podpisz wniosek i umowę podpisz wniosek i umowę

   podpisz wniosek i umowę

  • otrzymasz gotówkę na swoje konto otrzymasz gotówkę na swoje konto

   otrzymasz gotówkę na swoje konto

  Udzielenie pożyczki gotówkowej zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej.

  wyślij formularz, oddzwonimy!

  Dziękujemy za wysłanie formularza.
  Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.
  Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

  porównywarka kredytów

  sprawdź ofertę i wybierz kredyt gotówkowy najlepszy dla siebie!

  kalkulator - wypożyczka

  sprawdź ratę swojej wypożyczki

  X
  zainstaluj aplikację
  „eurobank mobile”
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »